Petikan dan Memes Pendidikan Perdamaian: Bibliografi Pendidikan Damai

"Petikan"

"Teater adalah satu bentuk pengetahuan; ia harus dan juga boleh menjadi kaedah mengubah masyarakat. Teater dapat membantu kita membina masa depan kita, dan bukannya hanya menunggunya. ”

Anotasi:

Petikan ini berasal dari pendahuluan hingga edisi pertama di halaman xxxi, diterbitkan pada tahun 1992 oleh Routledge. Dalam edisi kedua yang diterbitkan pada tahun 2002, seperti yang disenaraikan di sini, petikan boleh didapati di halaman 16.

Augusto Boal adalah orang Brazil yang memfokuskan pada teori drama, aktivisme politik, dan teater. Dia terkenal dengan bukunya "Theatre of the Oppressed" dan merujuk kepada penggunaan teater untuk mempromosikan perubahan sosial dan politik.