UNESCO Rali Guru Pelatih untuk memperjuangkan Pendidikan Keamanan dan Mencegah Ekstremisme Keganasan dalam Pendidikan Guru

Sekolah boleh menjadi hab untuk pembinaan keamanan dalam komuniti di mana mereka berada dan peranan pendidikan dalam pembangunan keamanan dan daya tahan kekal sangat kritikal kerana ia memainkan peranan transformatif.

(Dihantar semula dari: UNESCO. 22 Ogos 2022)

Kementerian Pendidikan dan Sukan (MoES) di Uganda sedang melaksanakan projek Pendidikan Keamanan dan Pencegahan Ekstremisme Keganasan dengan sokongan daripada Institut Pembangunan Kapasiti Antarabangsa UNESCO di Afrika (IICBA) bertajuk, “Pemerkasaan Belia untuk Pembangunan Keamanan dan Ketahanan serta Pencegahan Keganasan Ekstremisme di Negara Afrika melalui Pembangunan Guru”. Projek ini telah disokong oleh Kerajaan Jepun untuk menyokong penyerapan pendidikan keamanan dalam pendidikan guru, melatih guru dan pendidik guru untuk memupuk golongan muda menjadi agen keamanan dan menjadikan sekolah sebagai persekitaran pembelajaran yang selamat.

Selaras dengan perkara di atas, bengkel sehari telah dianjurkan untuk penglibatan pihak berkepentingan di Kampala pada 29 Julai 2022, bertujuan untuk berkongsi pengalaman tentang pendidikan keamanan dan pencegahan ekstremisme ganas di institusi latihan perguruan terpilih di Uganda, menarik lebih 40 peserta. Bengkel ini bertujuan untuk;

  • menyebarkan keputusan asas kajian mengenai pendidikan keamanan dan pencegahan ekstremisme ganas di institusi latihan perguruan terpilih
  • membincangkan rancangan kerja yang dicadangkan untuk mengarusperdanakan pendidikan keamanan dan pencegahan ekstremisme ganas oleh Universiti Muni dan NTC Muni, dan
  • berkongsi pengalaman pendidikan keamanan dan pencegahan ekstremisme ganas dalam pendidikan guru

Inisiatif ini adalah relevan dalam konteks bahawa wilayah Tanduk Afrika di mana Uganda terletak banyak mengalami konflik yang berterusan dan ganas yang disebabkan oleh pelbagai faktor yang telah mengakibatkan penderitaan dan kemusnahan yang besar kepada kedua-dua harta benda dan nyawa. Sebahagian daripada konflik ini berpunca daripada pertelingkahan mengenai sumber, stereotaip mengenal pasti etnik, peminggiran, penyisihan dan tindakan ekstremisme ganas, dengan kebanyakan manifestasi ini masih jelas dan wujud pada zaman ini. Panduan tentang pedagogi transformatif untuk pembinaan keamanan (pendekatan pedagogi inovatif yang memperkasakan pelajar untuk mengkaji secara kritis sikap dan kepercayaan mereka) yang dibangunkan oleh UNESCO IICBA oleh itu menyediakan sauh untuk campur tangan ini.

Profesion perguruan adalah satu yang boleh mengubah semua profesion lain dan oleh itu anda mempunyai tanggungjawab tambahan untuk bermain sebagai agen keamanan dan teladan kepada generasi muda.

Ketua Tetamu di bengkel Cik Annet Kajura, Penolong Pesuruhjaya TETD di MoES menasihatkan guru pelatih untuk menjadi contoh dan utusan keamanan. Dia mendedahkan bahawa, "profesion perguruan adalah satu yang boleh mengubah semua profesion lain dan oleh itu anda mempunyai tanggungjawab tambahan untuk bermain sebagai agen keamanan dan teladan kepada generasi muda."

Encik Charles Draecabo, Penyelaras Projek Kebangsaan dalam ucapannya kepada guru pendidik menekankan keperluan untuk menyepadukan amalan menjanjikan yang didokumenkan dalam laporan dan menggunakannya untuk memodelkan kandungan program yang menggalakkan keamanan dalam minda pelajar. Encik Draecabo menambah, “tanpa kedamaian, apa-apa usaha yang anda ingin lakukan, akan menjadi sia-sia.”

(Foto: ©UNESCO/Vincent Ogal)

Cik Victoria Kisaakye, Penyelaras Program Kanan untuk Pembangunan Kapasiti untuk Pendidikan di IICBA dalam ucapannya menekankan bahawa Institut memberi tumpuan kepada peningkatan kualiti pelajar melalui pengajaran yang berkesan dalam persekitaran yang memupuk keamanan. Dia menyatakan bahawa, "sekolah boleh menjadi hab untuk pembinaan keamanan dalam komuniti di mana mereka berada dan peranan pendidikan dalam pembangunan keamanan dan daya tahan kekal sangat kritikal kerana ia memainkan peranan transformatif.” Beliau bersama-sama Cik Eyerusalem Azmeraw, berkongsi beberapa bahan latihan yang dibangunkan oleh IICBA dan memperkenalkan kampus maya mengenai pendidikan keamanan untuk pendidik guru yang ingin mengikuti kursus dalam talian.

Bengkel itu mengesyorkan keperluan untuk meningkatkan latihan mengenai pencegahan keganasan kepada semua institusi latihan perguruan dan universiti serta membangunkan modul yang menyasarkan kesejahteraan peribadi pendidik guru dan sokongan Psikososial di mana mereka menghadapi cabaran yang memberi kesan kepada kehidupan mereka. Permintaan lain ialah untuk UNESCO menyokong lebih banyak latihan berasaskan belia untuk pelajar universiti untuk mencegah keganasan di kolej yang telah berleluasa.

rapat
Sertai Kempen & bantu kami #SpreadPeaceEd!
Sila hantarkan saya e-mel:

Sertai perbincangan ...

Tatal ke