#transformasi pendidikan

UNESCO Rali Guru Pelatih untuk memperjuangkan Pendidikan Keamanan dan Mencegah Ekstremisme Keganasan dalam Pendidikan Guru

Kementerian Pendidikan dan Sukan di Uganda sedang melaksanakan projek Pendidikan Keamanan dan Pencegahan Keganasan Ekstremisme dengan sokongan daripada Institut Pembangunan Kapasiti Antarabangsa UNESCO di Afrika. Bengkel sehari telah dianjurkan untuk penglibatan pihak berkepentingan di Kampala pada 29 Julai bertujuan untuk berkongsi pengalaman mengenai pendidikan keamanan dan pencegahan ekstremisme ganas di institusi latihan perguruan terpilih di Uganda.

Tatal ke