#kashmir

Persidangan pendidikan keamanan diadakan di Kashmir

Save the Children, India dengan kerjasama Direktorat Pendidikan Sekolah Kashmir, mengadakan persidangan peringkat negeri mengenai pendidikan keamanan. Save the Children bertujuan untuk mengarusperdanakan pendidikan keamanan dengan kerjasama Direktorat.

Konflik Kashmir dan menghancurkan impian pemuda

Konflik Kashmir yang berlangsung selama tiga dekad telah menghantar ribuan beg jenazah ke kubur yang tidak menentu. Mukhtar Dar menerangkan bagaimana kurangnya pandangan jauh dan pelaburan dalam pendidikan menyebabkan lebih banyak belia memilih kekerasan sebagai cara hidup.

Catatan mengenai Konflik, Keamanan dan Pendidikan di Kashmir

Oleh kerana tidak ada jalan keluar untuk konflik di Kashmir, maka pengembangan sistem pendidikan yang sensitif terhadap konflik memerlukan pendekatan holistik, yang mempertimbangkan kesan pendidikan yang berpotensi membina dan merosakkan dalam semua manifestasi.

Tatal ke