#Indonesia

Pendidikan Keamanan di Indonesia

Muhammad Syawal Djamil menyarankan agar pendidikan keamanan yang berteraskan prinsip Islam dapat disemai melalui institusi kekeluargaan dan pendidikan di Indonesia bagi menyuburkan kesedaran tentang kepentingan keamanan dan dapat menyokong pembangunan masyarakat yang beradab dan adil.

Tatal ke