pendidikan #holocaust

Pendidikan mengenai Holocaust dan genosida di Namibia

Ndapewoshali Ashipala bekerja untuk Persatuan Muzium Namibia. Dia dan rakannya Memory Biwa telah membuat sebuah projek untuk memajukan pendidikan mengenai Holocaust dan genosida di Namibia, termasuk pameran Namibia pertama mengenai pembunuhan beramai-ramai tahun 1904.

Tatal ke