CAN dan PAX menerbitkan "Pulangan Berisiko: Pengeluar senjata nuklear dan pembiaya mereka"

Laporan 2022 "Pulangan Berisiko: Pengeluar senjata nuklear dan pembiaya mereka" memperincikan bagaimana 306 institusi kewangan menyediakan lebih $746 bilion kepada 24 syarikat yang banyak terlibat dalam pengeluaran senjata nuklear, antara Januari 2020 dan Julai 2022.