#COVID 19

Hubungan Manusia Dijalin dalam Penderitaan Manusia

Elemen yang diabaikan dalam pengalaman COVID ialah bagaimana ia boleh membawa kita ke dalam refleksi tentang hubungan manusia yang membawa kita melalui penderitaan, memberikan kita rasa fizikal sebenar sebagai ahli satu keluarga manusia, mampu menjaga antara satu sama lain, seperti yang kita mesti jika keluarga ingin bertahan. Siaran ini adalah contoh nyata pengalaman sedemikian.

Membantu pelajar berhubung dan merenung tahun

Menghadapi Sejarah & Kita Sendiri menyediakan aktiviti untuk membimbing pelajar melakukan wawancara sebagai cara untuk merenungkan peristiwa 2020 dan berhubung pada waktu perjalanan dan perjumpaan dibatasi.

Sukan: Pemacu perdamaian global dan pembangunan lestari untuk semua

Sukan dan aktiviti fizikal dapat membantu mengurangkan kesan pandemi COVID-19 terhadap kesihatan dan kesejahteraan orang. Melabur dalam program sukan dan dasar dapat membina daya tahan global untuk menangani kejutan global di masa depan. Laporan terbaru dari Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memperincikan bagaimana.

Tatal ke