Sekolah Sikkim Mendapat Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan, Kewarganegaraan Global (India)

(Foto: Timur Laut Hari Ini)

(Dihantar semula dari: Timur Laut Hari Ini. 19 Februari 2018)

UNESCO Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP) dan Jabatan Pembangunan Sumber Manusia (HRDD) Sikkim menandatangani 'Perjanjian Perkongsian' untuk projek itu untuk menanamkan konsep Peace, Sustainable Development dan Global Citizenship dalam buku teks subjek teras untuk sekolah-sekolah Sikkim.

Projek ini akan dilaksanakan oleh Majlis Pendidikan, Penyelidikan dan Latihan Negeri (SCERT) dan kerjasama pihak ketiga dengan Ajim Premji University, Bangalore.

Setelah menandatangani perjanjian dengan UNESCO, Sikkim menjadi negeri pertama di negara ini yang mempunyai sekolah Education for Sustainable Development (ESD) dan Global Citizenship Education (GCED).

Perjanjian itu ditandatangani antara Ketua Setiausaha Tambahan HRDD GP Upadhaya dan Ketua Kurikulum UNESCO MGIEP Yoko Mochizuki di sebuah hotel tempatan di Gangtok pada hari Ahad.

Ketika dunia bersiap untuk mencapai SDG, dimaklumkan bahawa Projek Penyematan UNESCO MGIEP akan memainkan peranan penting dalam menyokong usaha Negara-negara Anggota untuk mencapai SDG 4.7 mengenai Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD) dan Pendidikan Kewarganegaraan Global (GCED). Projek ini bertujuan untuk memasukkan konsep kedamaian, kewarganegaraan global dan pembangunan lestari dalam buku teks mata pelajaran teras terutamanya Matematik, Sains, Bahasa dan Geografi.

GP Upadhaya berkata, “Sikkim adalah negara pertama yang mengadakan perjanjian dengan UNESCO. Ini adalah saat yang menggembirakan dan membanggakan bagi Sikkim dan HRDD untuk memasukkan Matlamat Pembangunan Lestari dalam kurikulum sekolah dari Kelas IV. Kami berterima kasih kepada kerajaan negeri dan UNESCO kerana memberikan peluang ini. Sebanyak 45 sumber guru dilatih untuk projek ini.

Ini adalah kali pertama kami melatih para guru untuk menulis buku teks secara ilmiah dan kami sedang dalam proses untuk menggunakan dan meluluskan Akta Pembangunan Lestari. Dari segi pendidikan, sangat penting untuk mempunyai SDG dalam pendidikan sekolah untuk generasi akan datang. "

Dia juga mengatakan bahawa pendidikan untuk perdamaian, pendidikan untuk pembangunan lestari (ESD), Pendidikan Kewarganegaraan Global (GCED), Pembelajaran Global, Pendidikan Pembangunan dan Peningkatan Kesedaran (DEAR), Pendidikan Hak Asasi Manusia dll telah wujud untuk sementara waktu dan kepentingannya sangat besar sektor pendidikan.

Memasukkan mata pelajaran teras meletakkan nilai dan prinsip pembangunan lestari sebagai nadi pendidikan dan menyumbang untuk mencapai pendidikan 'untuk' pembangunan lestari. Kira-kira 30 pakar dari seluruh dunia telah menghasilkan buku panduan mengenai penyisipan untuk penulis buku teks yang bertajuk 'Buku Teks untuk Pembangunan Lestari'. Pada fasa berikutnya, UNESCO MGIEP bekerjasama dengan agensi pengembangan buku teks dan pemerintah untuk melatih pengarang buku teks menggunakan buku panduan sebagai sumber, diberitahu.

Yoko Mochizuki berkata, "ini adalah perjalanan belajar yang hebat bagi kami dalam meningkatkan sistem buku teks pendidikan di Sikkim dan kami menantikan peluang ini di depan kami."

Pengarah, SCERT Dr. Rabin Chettri memaklumkan bahawa buku teks dari Kelas IV akan siap mulai akhir Disember ini untuk projek perintis. Program ini juga dihadiri oleh pegawai-pegawai HRDD bersama wakil-wakil dari UNESCO MGIEP.

(Pergi ke artikel asal)

14 Komen

  1. Langkah terpuji. Kita perlu mengintegrasikan pendidikan perdamaian dengan pendidikan di semua peringkat. Tetapi kemudian ini tetap menjadi impian sejak perdamaian adalah integral keadilan dan hak asasi manusia. Sistem sosio-politik yang membenarkan dan mempromosikan pembunuhan dan keganasan tidak akan membenarkan ini menjadi kenyataan kerana sejak Masters bertahan dengan apa yang kita ingin hapuskan atau promosikan.

  2. Langkah terpuji. Kita perlu mengintegrasikan pendidikan perdamaian dengan pendidikan di semua peringkat. Tetapi kemudian ini tetap menjadi impian sejak perdamaian adalah integral keadilan dan hak asasi manusia. Sistem sosio-politik yang membenarkan dan mempromosikan pembunuhan dan keganasan tidak akan membenarkan ini menjadi kenyataan kerana sejak Masters bertahan dengan apa yang kita ingin hapuskan atau promosikan.

  3. Langkah terpuji. Kita perlu mengintegrasikan pendidikan perdamaian dengan pendidikan di semua peringkat. Tetapi kemudian ini tetap menjadi impian sejak perdamaian adalah integral keadilan dan hak asasi manusia. Sistem sosio-politik yang membenarkan dan mempromosikan pembunuhan dan keganasan tidak akan membenarkan ini menjadi kenyataan kerana sejak Masters bertahan dengan apa yang kita ingin hapuskan atau promosikan.

  4. Langkah terpuji. Kita perlu mengintegrasikan pendidikan perdamaian dengan pendidikan di semua peringkat. Tetapi kemudian ini tetap menjadi impian sejak perdamaian adalah integral keadilan dan hak asasi manusia. Sistem sosio-politik yang membenarkan dan mempromosikan pembunuhan dan keganasan tidak akan membenarkan ini menjadi kenyataan kerana sejak Masters bertahan dengan apa yang kita ingin hapuskan atau promosikan.

  5. Langkah terpuji. Kita perlu mengintegrasikan pendidikan perdamaian dengan pendidikan di semua peringkat. Tetapi kemudian ini tetap menjadi impian sejak perdamaian adalah integral keadilan dan hak asasi manusia. Sistem sosio-politik yang membenarkan dan mempromosikan pembunuhan dan keganasan tidak akan membenarkan ini menjadi kenyataan kerana sejak Masters bertahan dengan apa yang kita ingin hapuskan atau promosikan.

Sertai perbincangan ...