Dialog tentang Keamanan sebagai Kehadiran Keadilan: Penaakulan Etika sebagai Matlamat Pembelajaran Penting Pendidikan Keamanan (Bahagian 1 daripada 3)

Jemputan kepada Pendidik Keamanan daripada Dale Snauwaert dan Betty Reardon

Pengenalan Editor

Ini adalah yang pertama dalam dialog tiga bahagian siri antara Betty Reardon dan Dale Snauwaert mengenai "Dialog tentang Keamanan sebagai Kehadiran Keadilan." Ansuran ini termasuk pengenalan dan dua pertukaran pertama antara pengarang. Dialog secara keseluruhannya diterbitkan melalui Dalam Factis Pax, jurnal dalam talian pendidikan keamanan dan keadilan sosial semakan rakan sebaya.

Tujuan dialog, menurut penulis:

“Dialog mengenai pendidikan keamanan ini dipandu oleh dua pernyataan asas: keamanan sebagai kehadiran keadilan; dan penaakulan etika sebagai matlamat pembelajaran penting dalam pendidikan keamanan. Kami menjemput pendidik keamanan di mana-mana untuk menyemak dan menilai dialog kami dan cabaran yang digariskan, dan untuk melibatkan diri dalam dialog dan koloki yang serupa dengan rakan sekerja yang berkongsi matlamat bersama untuk menjadikan pendidikan sebagai instrumen keamanan yang berkesan. Dengan cara ini kami berharap dapat memberi inspirasi kepada wacana untuk memupuk keamanan, hak asasi manusia dan keperluan moral keadilan; marilah kita berusaha bersama-sama untuk membangunkan pedagogi pembelajaran teras penyelidikan etika dan penaakulan moral sebagai asas pendidikan keamanan."

Baca sebahagian 2 and sebahagian 3 dalam siri ini.

Petikan: Reardon, B. & Snauwaert, D. (2022). Dialog tentang Keamanan sebagai Kehadiran Keadilan: Penaakulan Etika sebagai Matlamat Pembelajaran Penting Pendidikan Keamanan. Jemputan kepada Pendidik Keamanan daripada Dale Snauwaert dan Betty Reardon. Dalam Factis Pax, 16 (2): 105-128.

Pengenalan

Apabila kita melihat kepada 75th ulang tahun Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat (UDHR), sumber percambahan julat piawaian hak asasi manusia yang diterima pakai sepanjang separuh kedua 20th abad oleh masyarakat negara-negara, kita kecewa dengan kurangnya penghormatan yang masyarakat nampaknya memegang piawaian ini. Dimaksudkan sebagai garis panduan untuk mencapai syarat penting masyarakat dunia yang adil dan aman, ia jarang dilaksanakan dan jarang digunakan.

Dekad kedua 21st saksi abad "tidak menghiraukan dan menghina hak asasi manusia" melebihi yang menghasilkan "perbuatan biadab yang ... menimbulkan kemarahan hati nurani manusia..." Ini adalah masa apabila kita mempunyai sebab untuk mempersoalkan: Di manakah kini hati nurani global yang aktif yang menimbulkan respons yang menghasilkan UDHR, yang diterima pakai secara aklamasi Perhimpunan Agung PBB pada 10 Disember 1948? Ketiadaan yang jelas atau mengaburkan rasa etika global ini, menimbulkan cabaran etika dan pedagogi kepada pendidikan keamanan yang mesti dihadapi jika bidang itu benar-benar relevan dengan masalah keamanan sekarang yang mencabar aspirasi normatif pendidikan keamanan yang tidak pernah berlaku sebelum ini.

Walaupun kami menyedari keperluan untuk mewujudkan piawaian normatif baharu yang berkaitan dengan cabaran baharu, kami juga menyedari bahawa norma yang ditubuhkan pada pertengahan 20th abad mempunyai peranan yang amat diperlukan dalam menghadapi isu-isu etika yang timbul dalam susunan global semasa. Kami menegaskan bahawa piawaian hak asasi manusia yang dipersetujui di peringkat antarabangsa menyediakan kod etika asas kewarganegaraan global, yang terdiri daripada bahan penting untuk pendidikan, dan untuk alasan etika dan membuat keputusan; kemahiran teras untuk dibangunkan oleh pendidikan keamanan. Tambahan pula, pembelajaran sebegini haruslah disengajakan sebagai tujuan utama pendidikan keamanan.

Dialog mengenai pendidikan keamanan ini dipandu oleh dua pernyataan asas: keamanan sebagai kehadiran keadilan; dan penaakulan etika sebagai matlamat pembelajaran penting dalam pendidikan keamanan. Kami menjemput pendidik keamanan di mana-mana untuk menyemak dan menilai dialog kami dan cabaran yang digariskan, dan untuk melibatkan diri dalam dialog dan koloki yang serupa dengan rakan sekerja yang berkongsi matlamat bersama untuk menjadikan pendidikan sebagai instrumen keamanan yang berkesan. Dengan cara ini kami berharap dapat memberi inspirasi kepada wacana untuk memupuk keamanan, hak asasi manusia dan keperluan moral keadilan; marilah kita berusaha bersama-sama untuk membangunkan pedagogi pembelajaran teras inkuiri etika dan penaakulan moral sebagai asas pendidikan keamanan.

Nota tentang maksud istilah "etika" dan "moral" yang digunakan dalam dialog ini. Istilah etika dan moral selalunya sama ada digunakan secara sinonim atau ditakrifkan dengan cara yang berbeza. Dalam karya Reardon sebelum ini, dia membayangkan penaakulan "etika" secara meluas untuk memasukkan pertanyaan nilai, proses menyediakan alasan justifikasi untuk prinsip hak/keadilan, dan proses menerapkan nilai dan prinsip untuk kes tertentu (Betty A. Reardon, 2010; Betty A . Reardon & Snauwaert, 2011; Betty A. Reardon & Snauwaert, 2015). Dalam karya Snauwaert, beliau membezakan dimensi penaakulan normatif ini sebagai siasatan nilai etika, penaakulan moral, dan pertimbangan moral (Snauwaert, dalam tinjauan). Dalam dialog kami di bawah, kami merujuk kepada ketiga-tiga dimensi ini sama ada secara berasingan atau di bawah istilah payung penaakulan etika.

Exchange 1

Snauwaert: Untuk memulakan dialog kita, kita boleh merenung sifat keamanan. Keamanan sering dikonsepkan sebagai ketiadaan keganasan. Walau bagaimanapun, daripada mentakrifkan keamanan dari segi ketiadaan keganasan, yang menjadikan keganasan sebagai konsep operasi, keamanan boleh dikonsepkan sebagai kehadiran keadilan. Walaupun dalam perspektif sempit keamanan sebagai ketiadaan peperangan yang agresif, keamanan adalah soal keadilan, kerana keselamatan seseorang adalah kepentingan yang penting; orang mempunyai hak asasi manusia untuk keselamatan. Sebaliknya, terdapat kewajipan untuk mengatur masyarakat dengan cara yang mengelakkan orang ramai daripada merampas hak mereka untuk keselamatan, melindungi mereka daripada ancaman terhadap keselamatan mereka, dan membantu mangsa pencabulan hak asasi manusia mereka untuk keselamatan. Hak untuk keselamatan seseorang mengenakan kewajipan ke atas struktur institusi asas masyarakat sebagai soal keadilan.  Apabila kewujudan ketidakadilan berstruktur dan sistemik diambil kira, parameter keamanan berkembang untuk merangkumi persoalan asas keadilan sosial yang berkaitan dengan pelbagai hak dan kewajipan yang ketara. Dari perspektif ini, keamanan membentuk sistem sosial kerjasama yang dikawal oleh prinsip keadilan dan nilai etika yang penting untuk mengejar kehidupan yang baik. Mewujudkan dan mengekalkan keamanan dalam semua peringkat masyarakat, tempatan, nasional, antarabangsa, dan global, adalah keperluan moral yang mendesak untuk keadilan. Kedamaian sebagai soal keadilan, akibatnya, memerlukan pendekatan pendidikan yang direka bentuk untuk memupuk kapasiti penaakulan moral, renungan, dan pertimbangan yang wajar dalam warganegara masa kini dan akan datang. Bolehkah anda memikirkan proses pedagogi yang paling sesuai untuk matlamat ini?

Reardon:  Penegasan pertama dan asas saya tentang pedagogi yang berkaitan ialah sifat ruang atau persekitaran pembelajaran adalah penentu utama apa yang akan dipelajari. Jika niat pembelajaran adalah pembangunan kapasiti untuk refleksi etika dan membuat keputusan, maka persekitaran itu sendiri mesti mewujudkan sistem etika. Dalam hal hujah-hujah yang kami kemukakan di sini, ia mesti menunjukkan penghormatan dan penggubalan hak asasi manusia. "Apa dan bagaimana" untuk mewujudkan hak asasi manusia dalam ruang pembelajaran akan ditangani semasa kita meneruskan dialog ini.

Niat pembelajaran untuk membangunkan kapasiti etika menyemai cara saya melihat titik pertama hujah anda bahawa keamanan ialah kehadiran keadilan, matlamat awam yang perlu dicapai melalui warganegara yang menggunakan kapasiti etika mereka, yang saya anggap sebagai objektif pembelajaran. Perkara ini penting untuk membina "tugas ke dalam struktur sosial" yang diperlukan. Struktur sosial, seperti yang kita ajar dalam pendidikan keamanan, mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang membinanya. Mereka mungkin kelihatan abstrak, tetapi ia hanya nyata dalam tindakan manusia yang konkrit. Apa yang kami sasarkan ialah nilai sosial yang beroperasi yang diperoleh daripada refleksi etika yang mendalam dan mantap, matlamat yang, seterusnya memerlukan pedagogi siasatan etika. Bagi pendidik, tugasnya ialah merangka dan mengemukakan pertanyaan yang berkemungkinan besar menghasilkan refleksi yang relevan. Sesungguhnya, saya berhujah bahawa dalam keadaan kita sekarang semua rakyat harus bergelut dengan pembentukan persoalan sedemikian untuk dibangkitkan di semua ruang awam.

Inkuiri boleh dimulakan dengan pertanyaan untuk mendapatkan penilaian terhadap etika persekitaran pembelajaran. Saya akan mulakan dengan meneliti perkara pertama anda tentang memperluaskan definisi keamanan sebagai ketiadaan keganasan, kepada definisi yang lebih positif tentang keamanan sebagai kehadiran keadilan. Saya ingin mempersoalkan penunjuk bagi setiap definisi, dan bagaimana ia boleh menjejaskan hubungan yang merangkumi persekitaran pembelajaran; sama ada dan bagaimana ia boleh diubah untuk memudahkan semua pelajar mencapai objektif pembelajaran masing-masing.

Terdapat khazanah pedagogi lain yang dicadangkan oleh perkara pertama anda yang saya harap akan muncul lagi dalam pertukaran kami. Mungkin perkara kedua anda mengenai memupuk keamanan sebagai keperluan moral yang mendesak untuk keadilan akan muncul beberapa daripadanya kerana ia menimbulkan kemungkinan pedagogi yang lain. Antaranya, menyiasat definisi konsep keadilan akan menjadi titik permulaan yang bermanfaat.

Exchange 2

Snauwaert: Ya, siasatan itu penting; jika kita menganggap keamanan sebagai keharusan moral keadilan dan memahami matlamat asas pendidikan keamanan dari segi mengejar keadilan, maka kita perlu menjelaskan lebih lanjut sifat keadilan. Keadilan merujuk kepada apa yang patut atau wajar dituntut oleh setiap orang, serta apa yang kita berhutang antara satu sama lain; tugas kita antara satu sama lain. Pemenuhan apa yang patut kita terima dan dengan itu apa yang kita berhutang antara satu sama lain adalah soal bagaimana masyarakat disusun dari segi struktur institusi asasnya. Keadilan tidak merujuk kepada keseluruhan moral, termasuk konsep kita tentang kehidupan yang baik dan apa yang dituntut oleh moral daripada kita dalam hubungan peribadi kita dengan orang lain, di antara banyak pertimbangan lain. Ia berkaitan dengan organisasi dan fungsi institusi sosial (politik, perundangan, ekonomi, pendidikan, dll.), khususnya sistem bersepadu institusi sosial yang terdiri daripada struktur asas masyarakat. Satu pendekatan umum kepada falsafah politik normatif mencadangkan bahawa masyarakat yang adil dibina di atas dan melalui pelbagai hubungan dan interaksi etika dan moral antara individu. Masyarakat yang adil bergantung kepada kemantapan moral hubungan tersebut (Mei, 2015). Walau bagaimanapun, boleh dikatakan bahawa kualiti normatif hubungan antara individu adalah bergantung kepada struktur institusi asas masyarakat, dan jika struktur itu tidak adil, maka ia adalah sukar untuk individu terlibat dalam hubungan etika. Seperti yang dinyatakan oleh ahli falsafah John Rawls:

Keadilan adalah kebajikan pertama institusi sosial, kerana kebenaran adalah sistem pemikiran. Sesuatu teori walau bagaimanapun elegan dan menjimatkan mesti ditolak atau disemak jika ia tidak benar; begitu juga undang-undang dan institusi tidak kira betapa cekap dan tersusunnya mesti diperbaharui atau dimansuhkan jika ia tidak adil (Rawls, 1971, hlm. 1).

Struktur asas masyarakat ialah, boleh dikatakan, air di mana kita berenang; jika air itu tercemar, pencemaran itu menyebabkan kualiti renang kita bersama. Satu cara yang penting untuk memahami subjek keadilan adalah dengan menganggapnya sebagai istilah atau prinsip yang mengawal struktur institusi asas masyarakat.

Jika keadilan berkaitan dengan hak setiap orang and apa yang kita berhutang antara satu sama lain berdasarkan apa yang patut kita terima, maka prinsip keadilan semestinya akan menyatakan sifat setiap orang. wajar dalam menuntut sebagai "tuntutan moral terhadap organisasi masyarakat" (Pogge, 2001, hlm. 200) dan apa yang masyarakat wajib menyediakan setiap orang sebagai perkara keadilan. Memandangkan konsep tentang subjek keadilan ini, apakah yang berikut secara pedagogi?

Reardon:  Berikutan fokus saya dalam pertukaran pertama kami tentang persekitaran pembelajaran sebagai makmal untuk menguji nilai sivik dan kecekapan, saya akan menumpukan dalam pertukaran kedua ini pada penegasan anda bahawa "Masyarakat yang adil bergantung pada dan melalui pelbagai hubungan dan interaksi etika dan moral antara individu." Dan kenyataan anda itu “…keadilan akan menyatakan apa yang setiap orang wajar dalam menuntut masyarakat.” Sebagai seorang guru, saya melihat penegasan ini penting untuk memupuk hubungan pembelajaran dan interaksi dalam persekitaran pembelajaran yang akan membentuk jaringan manusia yang saling memenuhi tuntutan setiap pelajar mempunyai hak untuk membina komuniti pembelajaran mereka. Justifikasi dakwaan tersebut akan menawarkan peluang kepada pelajar untuk melibatkan diri dalam bentuk refleksi etika yang penting kepada tindakan sivik yang bertanggungjawab ke arah merealisasikan hak asasi manusia. Ia adalah pendidikan rakyat dalam bentuk yang sangat diperlukan pada masa ini.

Pemenuhan tuntutan individu pelajar adalah tanggungjawab semua pelajar lain dalam web interaksi yang merangkumi proses pembelajaran, kerana pemenuhan tuntutan hak adalah tanggungjawab masyarakat dan institusi yang ditubuhkan untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Dalam kes pendidikan, sekolah dan universiti adalah institusi yang ditubuhkan untuk memenuhi tuntutan pembelajaran. Dalam setiap kelas atau komuniti pembelajaran, pembelajaran setiap individu memperoleh sebahagian besar daripada pembelajaran semua, kerana pembelajaran semua dalam komuniti secara amnya adalah pengumpulan pembelajaran setiap individu, mencerminkan hubungan pemenuhan hak asasi manusia. satu warganegara semakin mendapat jaminan yang lebih besar terhadap hak semua.

Pembelajaran individu, manakala pelbagai adalah sebahagian daripada keseluruhan pembelajaran masyarakat. Jumlah pembelajaran adalah hasil daripada perhubungan dan interaksi yang terdiri daripada a komuniti pembelajaran, komuniti yang disatukan untuk mencapai kebajikan bersama dan tujuan sosial yang dikongsi bersama. Komuniti pembelajaran diwujudkan dengan niat untuk meneruskan pembelajaran yang semua bersetuju untuk kebajikan mereka, niat yang mereka pegang sebaiknya diteruskan dalam komuniti - bukannya secara individu atau dalam kumpulan bukan komunal - yang akan menyumbang kepada pencapaian sosial yang biasa dipegang. tujuan.

Etika dan keberkesanan komuniti pembelajaran ditentukan oleh tahap dan kualiti keadilan yang mereka nyatakan. Komuniti pembelajaran yang berjaya ialah komuniti di mana tuntutan individu dinilai dari segi kesan potensinya terhadap minat bersama, dan di mana semua pembelajaran Faedah komuniti dikongsi sepenuhnya dan sama rata. Komuniti pembelajaran berkesan mentafsir kemudaratan kepada pembelajaran individu sebagai defisit keadilan kepada semua. Konsep hak asasi manusia individu yang dianggap oleh UDHR sebagai asas "keadilan dan keamanan di dunia," biasanya ditafsirkan sebagai bermaksud bahawa pencabulan hak seseorang merupakan defisit keadilan dan keamanan untuk semua (iaitu, " Ketidakadilan di mana-mana adalah ketidakadilan di mana-mana.”) Jadi, memenuhi tuntutan pelajar individu berfungsi untuk memastikan keadilan dan keamanan dialami – dan dipelajari daripada – oleh semua dalam komuniti pembelajaran.

Apa yang saya tulis di sini dari segi prinsip abstrak boleh dan harus diterjemahkan ke dalam tingkah laku pengajaran-pembelajaran yang sebenar. Semasa kami melihat untuk mendidik ke arah prinsip yang dinyatakan dalam perkara kedua anda ini, saya akan menegaskan bahawa pendidik keamanan mempunyai kewajipan dan tanggungjawab untuk merangka dan mengamalkan kaedah yang konsisten dengan persekitaran pembelajaran yang adil. Kewajipan itu dikenakan oleh kod moral profesion perguruan yang diandaikan, jika tidak ditetapkan. Tanggungjawab itu diperoleh daripada komitmen dan kapasiti profesional peribadi dan individu yang telah dibangunkan oleh pendidik keamanan melalui amalan, dan pengiktirafan kepentingan sosial pendirian dan metodologi pengajaran mereka. Pelajar yang kami bimbing mempunyai hak asasi manusia untuk menuntut tidak kurang daripada pemenuhan tugas dan tanggungjawab ini; kegagalan berbuat demikian akan menjadi penghalang utama untuk mendidik untuk membuat keputusan beretika yang bergantung kepada perintah sivik yang adil.

Baca sebahagian 2 and sebahagian 3 dalam siri ini.

 

Sertai Kempen & bantu kami #SpreadPeaceEd!
Sila hantarkan saya e-mel:

Tinggalkan komen

Alamat email anda tidak akan disiarkan. Ruangan yang diperlukan ditanda *

Tatal ke