Pendidikan Keamanan di Indonesia

Oleh Muhammad Syawal Djamil, Guru di Sekolah Sukma Bangsa di Pidie, Aceh

(Dihantar semula dari: Media Indonesia, 25 Mac 2019. Baca artikel asal dalam bahasa Indonesia.)

Sebagai sebuah negara multikultural dengan keadaan sosiobudaya yang pelbagai dan kawasan geografi yang luas, Indonesia tidak dapat menafikan realiti ancaman konflik atau keganasan yang boleh berlaku pada bila-bila masa.

Seperti yang dinyatakan oleh Alwi Shihab dalam Islam Inclusive (1998: 40), Indonesia pada masa ini mempunyai sebanyak 1,300 pulau besar dan kecil, dengan populasi lebih daripada 200 juta orang, terdiri daripada 300 kumpulan etnik dan menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeza, dan menganutnya. kepada agama dan kepercayaan. agama yang berbeza, seperti Islam, Katolik, Kristian Protestan, Hindu, Buddha, Konfusianisme, dan pelbagai kepercayaan.

Jika dilihat dari hakikat ini, sudah tentu Indonesia memerlukan strategi dan kebolehan yang bijak untuk mengurus kepelbagaian ini. Kepelbagaian sebenarnya adalah anugerah yang perlu dikekalkan dan diuruskan agar ia tidak bertukar menjadi bencana konflik ganas. Usaha yang menjurus kepada tindakan berpersatuan seperti menyemai nilai-nilai kedamaian melalui pendidikan merupakan keperluan yang perlu direalisasikan segera.

Jika dilihat pada mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Melihat bebanan yang amat besar, sudah tentu kita bersetuju, salah satu matlamat boleh dicapai melalui pendidikan keamanan. Pendidikan keamanan bukanlah keperluan negara majmuk seperti Indonesia sahaja, tetapi keperluan rakyat atau bangsa di seluruh dunia.

Achmad Nurcholish (2015) mengatakan bahawa pendidikan keamanan adalah keperluan penting bagi manusia dan negara di seluruh dunia. Ini kerana dunia masih belum menikmati rasa aman, aman dan bebas keganasan sepenuhnya.

Teladan Nabi

Pendidikan perdamaian merupakan strategi yang sangat baik dalam membina dan memelihara kondusifitas kehidupan bangsa Indonesia agar tetap bersatu dan utuh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia walaupun berbeda.

Dalam khazanah Islam, pendidikan perdamaian telah diaktualisasikan oleh Nabi Muhammad SAW, tepatnya ketika mensinergikan unsur atau komponen masyarakat Madinah yang berbeda, baik antara Muhajirin maupun Ansar. Atau gabungan dua golongan (Muhajirin dan Ansar) dengan penduduk Madinah yang penuh dengan kepelbagaian.

Melalui pendidikan damai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw, terjalin interaksi sosial pergaulan antara semua komponen penduduk Madinah agar tidak bermusuhan antara satu sama lain, tidak melakukan kekerasan, tidak saling curiga, tidak menyebarkan kebencian antara satu sama lain. lain, dan hidup di bawah lambang Islam yang rahmatan lil 'alamin. Pendidikan damai yang diceburi oleh Nabi Muhammad (SAW), menjadi inspirasi kepada pelbagai golongan dalam membentuk masyarakat yang beradab dan adil.

Pendidikan keamanan, menurut Achmad Nurcholish (2015), mula menunjukkan gemanya dan menjadi gerakan sedunia sejak 1999. Tepat ketika ribuan orang mewakili ratusan organisasi menghadiri Persidangan Keamanan Antarabangsa di The Hague, Belanda. Pada peristiwa itulah idea untuk menamatkan semua peperangan dicetuskan dan menyeru untuk penyebaran budaya keamanan.

Pendidikan keamanan boleh diusahakan (sekurang-kurangnya) melalui dua institusi masyarakat iaitu institusi keluarga dan institusi pendidikan. Keluarga berperanan untuk memberikan pemahaman yang lengkap tentang konsep, makna, dan aplikasi keamanan bagi mewujudkan asas kepercayaan terhadap prinsip keamanan dalam diri anak-anak dan ahli keluarga.

Pendidikan keamanan boleh diusahakan (sekurang-kurangnya) melalui dua institusi masyarakat iaitu institusi keluarga dan institusi pendidikan. Keluarga berperanan untuk memberikan pemahaman yang lengkap tentang konsep, makna, dan aplikasi keamanan bagi mewujudkan asas kepercayaan terhadap prinsip keamanan dalam diri anak-anak dan ahli keluarga.

Bukan itu sahaja, ibu bapa dalam keluarga dituntut supaya dapat mengutamakan strategi komunikasi partisipatif dengan anak-anak. Dengan kata lain, kaedah komunikasi yang membawa kepada tindakan menindas harus dielakkan.

Dalam keluarga, ibu bapa adalah contoh teladan kepada anak-anak. Anak-anak bukan sahaja mengamalkan nilai yang disosialisasikan oleh ibu bapa secara lisan, malah turut meniru aktiviti harian ibu bapa mereka. Oleh itu, kanak-kanak akan mempelajari nilai-nilai kedamaian seperti bertolak ansur sekiranya dia membesar dalam keluarga yang mengutamakan strategi komunikasi ikut serta. Sebaliknya, kanak-kanak akan belajar melawan atau bertindak diskriminasi (antitesis keamanan) jika mereka membesar dalam keluarga yang menekankan sikap menindas.

Tambahan pula, tidak kurang pentingnya pendidikan keamanan boleh diaktualisasikan melalui institusi pendidikan iaitu sekolah atau institusi pendidikan. Selalunya didapati realiti warga sekolah (guru dan pelajar) berlaku perselisihan faham yang membawa kepada konflik sama ada dalam skala kecil mahupun besar.

Dalam kalangan guru misalnya, terdapat pertikaian yang bermotifkan rasa tidak puas hati terhadap pengurusan sekolah, sama ada berkaitan peruntukan waktu mengajar, perbezaan kaedah penilaian, penilaian kompetensi kanak-kanak atau lain-lain.

Kemudian, dalam kalangan pelajar, konflik atau keganasan sering berlaku berdasarkan masalah kecil, baik kerana perbezaan pendapat, dan lain-lain. Oleh itu, tidak hairanlah pada tahun 2018 Suruhanjaya Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan data mengenai 84% pelajar di Indonesia yang pernah mengalami keganasan di sekolah, (Tempo, 2/5/2018).

Sebagai sebuah institusi yang menjadi pintu masuk anak untuk memasuki dan membina masyarakat, sudah tentu sekolah harus mampu menyemai dan menyemai nilai-nilai kedamaian, seperti empati, toleransi dalam persahabatan, dan nasionalisme. Selain itu, sekolah harus mampu melahirkan persekitaran positif yang mengisahkan kehidupan yang aman damai, di mana wujudnya interaksi yang harmoni antara warga sekolah.

Daripada pihak sekolah, diharapkan akan muncul keadaan masyarakat yang kondusif untuk usaha membangunkan nilai-nilai kedamaian.

Ahmad Baedowi dalam tulisannya di Media Indonesia bertajuk Violence in Education memberikan ulasan yang menarik, bagaimana mewujudkan persekitaran yang positif di sekolah, yang memastikan kesinambungan proses pembelajaran yang selamat, damai, dan menyokong pencapaian akademik pelajar, serta meningkatkan sosial pelajar. kemahiran.

Satu alternatif yang ditawarkannya ialah mengoptimumkan mekanisme membuat keputusan tentang apa sahaja yang berlaku di sekolah, melalui saluran keputusan bersama yang diinstitusikan ke dalam mekanisme pengurusan konflik berasaskan sekolah (MKBS).

Jika MKBS mampu dimaksimumkan dengan sempurna, sudah pasti aksi kekerasan fizikal seperti yang menimpa pelajar sekolah rendah swasta di Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak akan ditemui, (Media Indonesia, 29/1/2019). )

Dengan wujudnya pendidikan keamanan yang dapat disemai melalui institusi kekeluargaan dan institusi pendidikan, diharapkan wujudnya semacam kesedaran kepada masyarakat baik secara individu mahupun kolektif tentang kepentingan keamanan dan sentiasa berusaha menyelesaikan pelbagai masalah kerana pendidikan keamanan dapat membina masyarakat yang bertamadun dan adil.

rapat
Sertai Kempen & bantu kami #SpreadPeaceEd!
Sila hantarkan saya e-mel:

Sertai perbincangan ...

Tatal ke