Pendidikan Keamanan dan Tindakan untuk Kesan: Ke arah model untuk pembinaan keamanan antara generasi, diterajui belia dan silang budaya

By Phill Gittins

(Dihantar semula dari: Institut Pendidikan: Fakulti Pendidikan dan Masyarakat (IOE) UCL, Kumpulan Minat Khas Pendidikan Keamanan, 11 Julai 2022)

Perang BEYOND Dunia (WBW) bekerjasama dengan Kumpulan Bertindak Rotary untuk Keamanan (RAGFP) untuk merintis program pembinaan keamanan berskala besar.

Keperluan untuk pembinaan keamanan antara generasi, diterajui belia dan silang budaya

Keamanan yang mampan bergantung pada keupayaan kita untuk bekerjasama secara berkesan merentas generasi dan budaya.

pertama, tidak ada pendekatan berdaya maju untuk keamanan lestari yang tidak termasuk input semua generasi. Walaupun persetujuan umum dalam bidang peacebuilding itu Kerjasama dalam kalangan generasi berbeza adalah penting, strategi dan perkongsian antara generasi bukan sebahagian daripada banyak aktiviti pembinaan keamanan. Ini tidak menghairankan, mungkin, memandangkan terdapat banyak faktor yang mengurangkan kerjasama, secara umum, dan kerjasama antara generasi, khususnya. Ambil contoh, pendidikan. Banyak sekolah dan universiti masih mengutamakan usaha individu, yang memihak kepada persaingan dan menjejaskan kemungkinan untuk bekerjasama. Begitu juga, amalan pembinaan keamanan biasa bergantung pada pendekatan atas ke bawah, yang mengutamakan pemindahan pengetahuan dan bukannya pengeluaran atau pertukaran pengetahuan kolaboratif. Ini seterusnya mempunyai implikasi kepada amalan antara generasi, kerana usaha membina keamanan terlalu kerap dilakukan 'pada', 'untuk', atau 'tentang' orang atau komuniti tempatan berbanding 'dengan' atau 'oleh' mereka (lihat, Gittins, 2019).

kedua, sementara semua generasi diperlukan untuk memajukan prospek pembangunan mampan yang aman, satu kes boleh dibuat untuk mengarahkan lebih perhatian dan usaha ke arah generasi muda dan usaha yang dipimpin oleh belia. Pada masa apabila terdapat lebih ramai golongan muda di planet ini berbanding sebelum ini, adalah sukar untuk melebih-lebihkan peranan utama yang dimainkan oleh belia (boleh dan lakukan) dalam berusaha ke arah dunia yang lebih baik. Berita baiknya ialah minat terhadap peranan belia dalam pembinaan keamanan semakin meningkat di peringkat global, seperti yang ditunjukkan oleh Agenda Belia, Keamanan dan Keselamatan global, rangka kerja dasar antarabangsa baharu dan pelan tindakan negara, serta peningkatan yang berterusan dalam pengaturcaraan dan ilmiah. kerja (lihat, Gittins, 2020, Berents & Prelis, 2022). Berita buruknya ialah golongan muda masih kurang diwakili dalam dasar pembinaan keamanan, amalan dan penyelidikan.

ketiga, kerjasama silang budaya adalah penting, kerana kita hidup dalam dunia yang semakin saling berkaitan dan saling bergantung. Oleh itu, keupayaan untuk berhubung merentasi budaya adalah lebih penting daripada sebelumnya. Ini memberi peluang kepada bidang pembinaan keamanan, memandangkan kerja silang budaya didapati menyumbang kepada penyahbinaan stereotaip negatif (Hofstede, 2001), penyelesaian konflik (Huntingdon, 1993), dan pemupukan hubungan holistik (Brantmeier & Brantmeier, 2020). Ramai ulama – dari Lederach kepada Austesserre, dengan prekursor dalam kerja Curle and Galtung – menunjukkan nilai penglibatan silang budaya.

Ringkasnya, keamanan yang mampan bergantung pada keupayaan kita untuk bekerja secara antara generasi dan silang budaya, dan untuk mencipta peluang untuk usaha yang dipimpin oleh belia. Kepentingan ketiga-tiga pendekatan ini telah diiktiraf dalam kedua-dua perbahasan dasar dan akademik. Walau bagaimanapun, terdapat kekurangan pemahaman tentang rupa pembinaan keamanan antara generasi/silang budaya yang dipimpin oleh belia dalam amalan - dan khususnya secara besar-besaran, dalam era digital, semasa COVID.

Pendidikan Keamanan dan Tindakan untuk Kesan (PEAI)

Ini adalah beberapa faktor yang membawa kepada pembangunan Pendidikan Damai dan Tindakan untuk Kesan (PEAI) – program unik yang direka untuk menghubungkan dan menyokong pembina keamanan muda (18-30) di seluruh dunia. Matlamatnya adalah untuk mencipta model baharu 21st pembinaan keamanan abad — yang mengemas kini tanggapan dan amalan kita tentang maksud melakukan pembinaan keamanan yang dipimpin oleh belia, antara generasi dan silang budaya. Tujuannya adalah untuk menyumbang kepada perubahan peribadi dan sosial melalui pendidikan dan tindakan.

Menyokong kerja adalah proses dan amalan berikut:

 • Pendidikan dan tindakan. PEAI dipandu oleh fokus dwi terhadap pendidikan dan tindakan, dalam bidang di mana terdapat keperluan untuk menutup jurang antara kajian keamanan sebagai topik dan amalan pembinaan keamanan sebagai amalan (lihat, Gittins, 2019).
 • Tumpuan kepada usaha pro-keamanan dan anti-perang. PEAI mengambil pendekatan yang luas kepada keamanan - yang merangkumi, tetapi mengambil lebih daripada, ketiadaan perang. Ia berdasarkan pengiktirafan bahawa keamanan tidak boleh wujud bersama perang, dan oleh itu keamanan memerlukan kedua-dua keamanan negatif dan positif (lihat, Perang BEYOND Dunia).
 • Pendekatan holistik. PEAI memberikan cabaran kepada rumusan umum pendidikan keamanan yang bergantung pada bentuk pembelajaran rasional dengan mengorbankan pendekatan yang terkandung, emosi, dan pengalaman (lihat, Cremin et al., 2018).
 • Tindakan yang dipimpin oleh belia. Selalunya, kerja damai dilakukan 'pada' atau 'tentang' belia bukan 'oleh' atau 'bersama' mereka (lihat, Gittins et., 2021). PEAI menyediakan cara untuk mengubahnya.
 • Kerja antara generasi. PEAI menyatukan kolektif antara generasi untuk terlibat dalam praksis kolaboratif. Ini boleh membantu menangani ketidakpercayaan berterusan dalam kerja damai antara belia dan orang dewasa (lihat, Simpson, 2018, Altiok & Grizelj, 2019).
 • Pembelajaran silang budaya. Negara yang mempunyai pelbagai konteks sosial, politik, ekonomi dan persekitaran (termasuk pelbagai trajektori keamanan dan konflik) boleh belajar banyak daripada satu sama lain. PEAI membolehkan pembelajaran ini berlaku.
 • Memikir semula dan mengubah dinamik kuasa. PEAI memberi perhatian yang teliti kepada bagaimana proses 'kuasa atas', 'kuasa dalam', 'kuasa untuk', dan 'kuasa dengan' (lihat, VeneKlasen & Miller, 2007) bermain dalam usaha membina keamanan.
 • Penggunaan teknologi digital. PEAI menyediakan akses kepada platform interaktif yang membantu memudahkan sambungan dalam talian dan menyokong proses pembelajaran, perkongsian dan penciptaan bersama dalam dan antara generasi dan budaya yang berbeza.

Program ini dianjurkan berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Gittins (2021) sebagai 'mengetahui, menjadi, dan melakukan pembinaan keamanan'. Ia bertujuan untuk mengimbangi ketegasan intelek dengan penglibatan hubungan dan pengalaman berasaskan amalan. Program ini mengambil pendekatan serampang dua mata untuk membuat perubahan - pendidikan keamanan dan tindakan keamanan - dan disampaikan dalam format yang disatukan, berimpak tinggi, sepanjang 14 minggu, dengan enam minggu pendidikan keamanan, 8 minggu tindakan damai, dan tumpuan pembangunan sepanjang.

Prong #I: Pendidikan keamanan

Prong #I terdiri daripada enam modul dalam talian yang merangkumi pelbagai topik yang berkaitan dengan pembinaan keamanan dan kemampanan, termasuk: asas pembinaan keamanan; peranan belia dalam keamanan dan keselamatan; pemikiran sistem; sistem perang/keamanan; inovasi, strategi, dan proses untuk pemansuhan perang; memupuk dan mengamalkan cara damai bersama diri sendiri, orang lain, dan dunia; penganjuran tindakan langsung tanpa kekerasan; dan mereka bentuk, memantau, menilai, dan menyampaikan projek keamanan.

Semasa peserta bergerak melalui modul enam mingguan, mereka mengukuhkan kapasiti membina keamanan mereka, sambil melibatkan diri dengan komuniti global pemimpin yang berfikiran sama. Ini ialah komuniti amalan dalam talian, di mana generasi dan budaya yang berbeza berkumpul dalam ruang bersama yang dikongsi untuk belajar daripada, berdialog dengan dan menyusun strategi untuk perubahan dengan pakar World BEYOND War, aktivis rakan sebaya dan pembuat perubahan. Prong #I mempunyai purata beban kerja 3-6 jam seminggu, dan sijil penyiapan dikeluarkan kepada peserta yang menyelesaikan kesemua enam tugasan pilihan.

Serampang #2: Tindakan damai

Selepas enam minggu pembelajaran dan interaksi dalam talian, peserta menghabiskan 8 minggu menggunakan pengetahuan, kemahiran dan proses yang dipelajari untuk mengambil tindakan terhadap cabaran dunia sebenar. Matlamat di sini adalah untuk menyokong belia mengubah idea abstrak menjadi amalan konkrit. Ini dilakukan dengan menyokong golongan muda untuk mereka bentuk, melaksana, memantau, menilai dan menyampaikan projek tindakan yang diterajui belia mereka sendiri, dengan matlamat untuk memberi kesan positif secara langsung terhadap isu keamanan, keselamatan dan kepimpinan.

Apabila peserta beralih daripada analisis kepada tindakan, mereka merapatkan jurang kajian/amalan lama dengan melibatkan diri dalam amalan pembinaan keamanan, dan bukannya hanya mengkaji subjek keamanan sebagai topik. Di tengah-tengah kerja ini ialah tanggapan amalan antara generasi: orang muda bekerjasama dengan generasi lama, komuniti setempat dan pihak berkepentingan untuk mengetahui lebih lanjut tentang isu yang mereka ambil berat, dan kemudian mengambil tindakan untuk menangani isu ini dengan cara yang praktikal. Untuk meluaskan impak, peserta merangka strategi untuk melibatkan 'lebih ramai orang', dan 'orang penting', dalam kerja mereka (lihat, CDA, 2016).

Bahagian II mempunyai purata beban kerja 3-6 jam seminggu, dan sijil penyiapan dikeluarkan kepada peserta yang menunjukkan bahawa mereka telah bekerja dalam pasukan antara generasi untuk melaksanakan dan menyampaikan projek keamanan berimpak tinggi.

Pelaksanaan perintis PEAI

Pada 2021, World BEYOND War bekerjasama dengan Rotary Action Group for Peace untuk melancarkan program PEAI sulung. Ini adalah kali pertama belia dan komuniti di 12 negara merentasi empat benua (Cameroon, Kanada, Colombia, Kenya, Nigeria, Rusia, Serbia, Sudan Selatan, Turki, Ukraine, Amerika Syarikat dan Venezuela) telah disatukan, dalam satu yang berterusan inisiatif, untuk melibatkan diri dalam proses pembangunan pembinaan keamanan antara generasi dan budaya.

PEAI dipandu oleh model kepimpinan bersama, yang menghasilkan program yang direka, dilaksanakan dan dinilai melalui beberapa siri kerjasama global.

 • pertama, dengan menubuhkan Pasukan Global (GT), yang termasuk orang dari World BEYOND War dan Rotary Action Group for Peace. Ia adalah peranan mereka untuk menyumbang ke arah kepimpinan pemikiran, pengawasan program, dan akauntabiliti. GT bertemu setiap minggu, dalam tempoh setahun, untuk menyatukan juruterbang. Mesyuarat dalam talian mingguan menyediakan ruang untuk siasatan kritikal, di mana GT boleh meneroka dan membentuk idea bersama tentang program berkenaan tujuan, proses dan hasil yang diharapkan.
 • kedua, dengan bekerjasama dengan organisasi/kumpulan tertanam tempatan di 12 negara. Setiap negara mewujudkan 'Pasukan Projek Negara' (CPT) mereka sendiri, terdiri daripada 2 penyelaras, 2 mentor dan 10 belia (18-30). CPT adalah pelbagai (campuran negara Utara dan global Selatan global) begitu juga individu yang membentuk pasukan. Belia, sebagai contoh, datang dari pelbagai latar belakang, dengan pelbagai pengalaman pendidikan membina keamanan: daripada pengamal berpengalaman dengan ijazah Sarjana dalam bidang yang berkaitan dengan keamanan, kepada mereka yang baru menceburi bidang keamanan. Setiap CPT bermesyuarat secara berkala dari September hingga Disember 2021.
 • ketiga, dengan menubuhkan 'Pasukan Penyelidik', yang termasuk orang dari Universiti Cambridge Columbia, Young Peacebuilders dan World BEYOND War. Pasukan ini mengetuai perintis penyelidikan. Ini termasuk menjalankan proses pemantauan dan penilaian untuk mengenal pasti, merenung dan menyampaikan kepentingan kerja untuk pengamal, akademik dan khalayak umum.

Aktiviti dan impak yang dihasilkan daripada perintis PEAI

Walaupun pembentangan terperinci tentang aktiviti pembinaan keamanan dan kesan daripada juruterbang tidak boleh disertakan di sini atas sebab ruang, berikut memberikan gambaran tentang kepentingan kerja ini, untuk pihak berkepentingan yang berbeza. Ini termasuk yang berikut:

1) Kesan untuk golongan muda dan dewasa di 12 negara

PEAI secara langsung memberi manfaat kepada kira-kira 120 orang muda dan 40 orang dewasa yang bekerja dengan mereka, di 12 negara yang berbeza. Peserta melaporkan pelbagai faedah termasuk:

 • Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran yang berkaitan dengan pembinaan keamanan dan kelestarian.
 • Pembangunan kecekapan kepimpinan membantu untuk meningkatkan penglibatan peribadi dan profesional dengan diri sendiri, orang lain, dan dunia.
 • Peningkatan pemahaman tentang peranan golongan muda dalam pembinaan keamanan.
 • Penghayatan perang yang lebih tinggi dan institusi perang sebagai penghalang untuk mencapai keamanan dan pembangunan yang mampan.
 • Pengalaman dengan ruang dan amalan pembelajaran antara generasi dan silang budaya, secara bersemuka dan dalam talian.
 • Meningkatkan kemahiran penganjuran dan aktivisme terutamanya berkaitan dengan melaksanakan dan menyampaikan projek yang diterajui belia, disokong orang dewasa dan melibatkan komuniti.
 • Pembangunan dan penyelenggaraan rangkaian dan perhubungan.

Penyelidikan mendapati bahawa:

 • 74% peserta dalam program ini percaya bahawa pengalaman PEAI menyumbang kepada pembangunan mereka sebagai pembina keamanan.
 • 91% mengatakan bahawa mereka kini mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi perubahan positif.
 • 91% berasa yakin untuk melibatkan diri dalam kerja pembinaan keamanan antara generasi.
 • 89% menganggap diri mereka berpengalaman dalam usaha membina keamanan silang budaya.

2) Kesan kepada organisasi dan komuniti di 12 negara

PEAI melengkapkan, berhubung, membimbing dan menyokong peserta untuk melaksanakan lebih daripada 15 projek keamanan di 12 negara yang berbeza. Projek-projek ini adalah teras kepada apa yang 'kerja damai yang baik' adalah tentang, "memikirkan cara kita ke dalam bentuk tindakan baharu dan bertindak mengikut cara kita ke dalam bentuk pemikiran baharu" (Bing, 1989: 49).

3) Kesan kepada pendidikan keamanan dan komuniti pembinaan keamanan

Konsep program PEAI adalah untuk menyatukan kolektif antara generasi dari seluruh dunia, dan melibatkan mereka dalam pembelajaran dan tindakan kolaboratif ke arah keamanan dan kemampanan. Pembangunan program dan model PEAI, bersama-sama dengan penemuan daripada projek perintis, telah dikongsi dalam dialog dengan ahli dari pendidikan keamanan dan komuniti pembinaan keamanan melalui pelbagai pembentangan dalam talian dan secara peribadi. Ini termasuk acara/perayaan akhir projek, di mana orang muda berkongsi, dengan kata-kata mereka, pengalaman PEAI mereka dan kesan projek keamanan mereka. Kerja ini juga akan disampaikan melalui dua artikel jurnal, yang sedang dalam proses, untuk menunjukkan bagaimana program PEAI, dan modelnya, mempunyai potensi untuk mempengaruhi pemikiran dan amalan baharu.

Apa selepas ini?

Perintis 2021 menawarkan contoh dunia sebenar tentang perkara yang mungkin dari segi pembinaan keamanan yang dipimpin oleh belia, antara generasi/silang budaya secara besar-besaran. Perintis ini tidak dilihat sebagai titik akhir semata-mata, sebaliknya sebagai permulaan baharu – asas yang kukuh, berasaskan bukti, untuk dibina dan peluang untuk (semula) membayangkan arah masa hadapan yang mungkin.

Sejak awal tahun, World BEYOND War telah bekerja dengan gigih dengan Rotary Action Group for Peace, dan lain-lain, untuk meneroka potensi perkembangan masa depan - termasuk strategi berbilang tahun yang berusaha untuk menyahut cabaran sukar untuk pergi ke skala tanpa kehilangan sentuhan dengan keperluan di lapangan. Tanpa mengira strategi yang diguna pakai – kerjasama antara generasi, diterajui belia dan merentas budaya akan menjadi nadi kerja ini.

Biografi Pengarang

Phill Gittins, PhD, ialah Pengarah Pendidikan untuk Perang BEYOND Dunia. Dia juga seorang Rotary Peace Fellow, KAICIID Fellow, dan Pengaktif Keamanan Positif untuk Institut Ekonomi dan Keamanan. Beliau mempunyai pengalaman kepimpinan, pengaturcaraan dan analisis lebih 20 tahun dalam bidang keamanan & konflik, pendidikan & latihan, pembangunan belia & komuniti, serta kaunseling & psikoterapi. Phill boleh dihubungi di: phill@worldbeyondwar.org. Ketahui lebih lanjut tentang program Pendidikan Keamanan dan Tindakan untuk Kesan di sini: di https://worldbeyondwar.org/action-for-impact/

Sertai Kempen & bantu kami #SpreadPeaceEd!
Sila hantarkan saya e-mel:

1 pemikiran tentang "Pendidikan Keamanan dan Tindakan untuk Kesan: Ke arah model untuk pembinaan keamanan antara generasi, pimpinan belia dan silang budaya"

Tinggalkan komen

Alamat email anda tidak akan disiarkan. Ruangan yang diperlukan ditanda *

Tatal ke