berulang

Hari Keadilan Sosial Sedunia

Global

Pada 26 November 2007, Majlis Umum mengisytiharkan bahawa, mulai dari sesi enam puluh tiga Sidang Umum, 20 Februari akan disambut setiap tahun sebagai Hari Keadilan Sosial Sedunia.

berulang

Hari Keadilan Sosial Sedunia

Global

Pada 26 November 2007, Majlis Umum mengisytiharkan bahawa, mulai dari sesi enam puluh tiga Sidang Umum, 20 Februari akan disambut setiap tahun sebagai Hari Keadilan Sosial Sedunia.