berulang

Hari Antarabangsa Anak Gadis

Global

Sejak 2012, 11 Oktober telah ditandai sebagai Hari Gadis Sedunia. Hari ini bertujuan untuk mengetengahkan dan menangani keperluan dan cabaran yang dihadapi oleh gadis, sambil mempromosikan pemberdayaan gadis dan pemenuhan hak asasi mereka.

berulang

Hari Antarabangsa Anak Gadis

Global

Sejak 2012, 11 Oktober telah ditandai sebagai Hari Gadis Sedunia. Hari ini bertujuan untuk mengetengahkan dan menangani keperluan dan cabaran yang dihadapi oleh gadis, sambil mempromosikan pemberdayaan gadis dan pemenuhan hak asasi mereka.