berulang

Hari Pendidikan Antarabangsa

Global

Pendidikan adalah hak asasi manusia, kebaikan awam dan tanggungjawab awam. Majlis Umum PBB mengisytiharkan 24 Januari sebagai Hari Pendidikan Antarabangsa, untuk meraikan peranan pendidikan untuk keamanan dan pembangunan.

berulang

Hari Pendidikan Antarabangsa

Global

Pendidikan adalah hak asasi manusia, kebaikan awam dan tanggungjawab awam. Majlis Umum PBB mengisytiharkan 24 Januari sebagai Hari Pendidikan Antarabangsa, untuk meraikan peranan pendidikan untuk keamanan dan pembangunan.