Penerbitan

Hari Bumi Khas menyeru sumbangan kepada volum yang mentakrifkan semula keselamatan global dari perspektif feminis

Takrifan semula keselamatan yang dilakukan dalam jilid ini akan berpusatkan Bumi dalam penerokaan konseptualnya dan dikontekstualisasikan dalam ancaman kewujudan krisis iklim. Andaian asas penerokaan ialah kita mesti mengubah pemikiran kita secara mendalam, tentang semua aspek keselamatan; pertama sekali, tentang planet kita dan bagaimana spesies manusia berkaitan dengannya. Cadangan akan dibuat pada 1 Jun. [Teruskan membaca…]

Penerbitan

Seruan untuk Sumbangan kepada Keselamatan Mentakrifkan Semula Jilid, "Perspektif Feminis tentang Keselamatan Global: Menghadapi Krisis Kewujudan Konvergen"

Koleksi ini akan meneroka perspektif keselamatan feminis dan strategi perubahan yang berpotensi untuk mengubah sistem keselamatan global daripada konflik/krisis endemik kepada keselamatan manusia yang stabil secara konsisten berdasarkan kesihatan ekologi dan agensi dan tanggungjawab manusia. Cadangan perlu dibuat pada 15 Mei. [Teruskan membaca…]