Pekerjaan

USIP mencari Pakar Program, Kampus Global

USIP mencari Pakar Program untuk menghasilkan kursus dalam talian, podcast, dan latihan maya lain untuk khalayak global yang besar dan berkembang. Mereka akan menjadi pembicara utama untuk melayani dan terlibat secara langsung dengan komuniti Pembina perdamaian Kampus Global di seluruh dunia.

University of Innsbruck mencari Asst. Profesor dalam Kajian Keamanan

Calon yang berjaya akan ditawarkan jawatan selama 6 tahun sebagai Penolong / Penolong Profesor Universiti dalam Unit Kajian Keamanan dan Konflik. Calon diharapkan dapat mengembangkan proyek penelitian independen dalam bidang perdamaian dan penyelidikan konflik dengan pendekatan teoritis yang mempertimbangkan aspek transformasi konflik dan / atau pendidikan perdamaian.

Tatal ke