Kurikulum

Muzium Keamanan: Sumber

Museum untuk perdamaian adalah institusi pendidikan bukan keuntungan yang mempromosikan budaya perdamaian dengan mengumpulkan, mempamerkan dan menafsirkan bahan yang berkaitan dengan perdamaian. Rangkaian Antarabangsa Muzium untuk Keamanan menguruskan beberapa sumber yang berkaitan dengan muzium perdamaian, termasuk direktori global, prosiding persidangan, dan artikel yang ditinjau oleh rakan sebaya. [Teruskan membaca…]