Universiti Politeknik Negeri California mencari Pengerusi Dikurniakan Shri Shantinath dalam Pengajian Ahimsa (Kajian Tanpa Keganasan)

Shri Shantinath Dikurniakan Pengerusi dalam Pengajian Ahimsa (Kajian Tanpa Kekerasan), Penolong atau Profesor Madya

Universiti Politeknik Negeri California Pomona: Kolej Persuratan, Seni & Sains Sosial: Kemanusiaan/Sains Sosial

Location: Pomona
Tarikh Terbuka: Oktober 19, 2021
Tarikh akhir: 15 Nov 2021 pada 11:59 Malam Waktu Timur

klik di sini untuk memohon

Universiti Politeknik Negeri California, Pomona mempelawa permohonan untuk jawatan fakulti trek tenure pada Pangkat Penolong atau Profesor Madya di Kolej Persuratan, Sastera dan Sains Sosial untuk temu janji bermula pada tahun akademik 2022-2023. Calon yang berjaya akan memegang Kerusi Dikurniakan Shri Shantinath dalam Pengajian Ahimsa, berkhidmat sebagai Pengarah Pusat Ahimsa, serta mengajar dan meneruskan agenda penyelidikan yang aktif (lihat butiran di bawah).

Universiti. Cal Poly Pomona ialah salah satu daripada dua universiti politeknik di 23 kampus Universiti Negeri California sistem dan antara 11 institusi tersebut di seluruh negara. Sejak penubuhannya pada tahun 1938, pelajar Cal Poly Pomona mengambil bahagian dalam pendidikan pembelajaran pengalaman integratif yang inklusif, relevan dan menghargai pelbagai perspektif dan pengalaman. Dengan pelbagai program ijazah dalam seni, kemanusiaan, sains, kejuruteraan, dan disiplin profesional, universiti ini terkenal dengan pendekatan belajar sambil melakukan dan Model Cendekiawan Guru.

Universiti ini terkenal dengan kampus seluas 1,400 ekar yang indah dan bersejarah, yang pernah menjadi ladang musim sejuk pembesar bijirin WK Kellogg. Kami mengakui bahawa Cal Poly Pomona tinggal di wilayah dan tanah air orang Tongva dan Tataavium yang merupakan penjaga tanah tradisional Tovaangar. Hampir 30,000 pelajar universiti itu diajar dan dibimbing oleh lebih 1,400 fakulti kampus sebagai sebahagian daripada 54 program sarjana muda dan 29 ijazah sarjana, 11 program kelayakan dan sijil, dan ijazah kedoktoran dalam kepimpinan pendidikan.

Dipandang tinggi di kalangan institusi rakan sebayanya, Cal Poly Pomona adalah No. 2 dalam US News dan World Report kedudukan universiti awam serantau terkemuka di barat dan dinamakan sebagai kolej nilai terbaik No. 15 di negara ini oleh Majalah Wang. Cal Poly Pomona, sebuah Institusi Berkhidmat Hispanik dan Institusi Berkhidmat Penduduk Kepulauan Pasifik Asia Amerika dan Asli Amerika, berdiri sebagai pemimpin negara dalam mempromosikan mobiliti sosial, dan diletakkan antara 25 institusi terkemuka di negara ini dalam menganugerahkan ijazah sarjana muda kepada pelajar minoriti oleh Isu Pelbagai dalam Pendidikan Tinggi.

Kriteria Kecemerlangan Inklusif.  Kami bercita-cita untuk menjadi model universiti politeknik inklusif dalam negara. Kami mempunyai komitmen yang kuat untuk kecemerlangan inklusif dan pengalaman pendidikan yang memanfaatkan pelbagai perspektif dan pengalaman yang diperlukan untuk berjaya dan berkembang maju dalam masyarakat yang pelbagai.

Tenure track pengambilan fakulti akan menunjukkan komitmen dan rekod sumbangan melalui pengajaran, biasiswa, atau perkhidmatan mereka kepada kriteria kecemerlangan inklusif ini (minimum dua mesti ditangani dalam Pernyataan Kejayaan Pelajar):

 1. Mengintegrasikan nilai ekuiti dan keterangkuman ke dalam pengajaran, biasiswa dan/atau sumbangan perkhidmatan mereka dengan populasi pelajar yang pelbagai;
 2. Menggabungkan sumbangan dan perjuangan kumpulan dan komuniti etnik minoriti bersejarah ke dalam pengajaran, kerja ilmiah dan/atau sumbangan perkhidmatan mereka;
 3. Mengguna pakai strategi pengajaran yang menyokong pembelajaran dan kejayaan pelajar daripada populasi pelajar yang pelbagai;
 4. Mentor dan melibatkan populasi pelajar yang pelbagai dalam aktiviti penemuan, kesarjanaan dan kreatif;
 5. Melibatkan pelajar dalam projek berasaskan masalah dan pembelajaran yang menangani keperluan masyarakat yang pelbagai;
 6. Mempunyai pengetahuan tentang cabaran dan halangan untuk pelajar dan fakulti yang kurang diwakili dalam disiplin;
 7. Mentor dan membantu populasi pelajar yang pelbagai yang berminat untuk mengikuti pendidikan siswazah;
 8. Terlibat dalam penyelidikan tindakan atau perkhidmatan responsif komuniti dengan populasi dan komuniti pelajar yang pelbagai;
 9. Mempunyai pengalaman dalam atau menunjukkan komitmen untuk mengamalkan aktiviti pembelajaran dan pedagogi pengalaman dengan populasi dan komuniti pelajar yang pelbagai; dan
 10. Mempunyai kepakaran dalam atau menunjukkan komitmen terhadap pengajaran, biasiswa dan/atau perkhidmatan yang menyumbang kepada akses, kepelbagaian dan peluang yang sama dalam pendidikan tinggi.

Kolej: Kolej Persuratan, Sastera dan Sains Sosial (CLASS) menghidupkan pengalaman hands-on yang bertenaga melalui disiplin dalam bidang kemanusiaan, seni persembahan dan sains sosial. Sebagai nadi dan jiwa kampus, misi Kolej adalah untuk memupuk perkembangan intelek, penaakulan etika, dan kepekaan estetik seseorang untuk menyokong pemikiran kreatif dan kritis dalam dunia dinamik cabaran bersaing. Kami adalah komuniti yang pelbagai latar belakang, kepakaran dan pemikiran, komited untuk memperbaiki keadaan manusia dan untuk memperbaiki dunia. Fakulti, pelajar dan kakitangan kami mengabdikan diri untuk mewujudkan persekitaran yang inklusif di mana semua boleh berkembang maju melalui program Kolej, aktiviti penyelidikan, persembahan kreatif, jangkauan komuniti dan pengalaman istimewa. Ketahui lebih lanjut tentang Kolej Persuratan, Kesenian dan Sains Sosial dan 11 jabatan kami yang berbeza di www.cpp.edu/class.

Pusat Ahimsa: Ditubuhkan pada 2003-04 di CLASS, Pusat Ahimsa didedikasikan untuk pengajaran dan pembelajaran antara disiplin tentang antikekerasan dan aplikasi praktikalnya di pelbagai peringkat: peribadi, interpersonal, kemasyarakatan, kebangsaan dan antarabangsa. Inisiatif pendidikan dan jangkauan Pusat seperti persidangan dan institut musim panas untuk pendidik K-12 memudahkan pemahaman tentang tanpa kekerasan sebagai kuasa transformasi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pusat, lawati:  www.cpp.edu/ahimsacenter

Kedudukan itu: Kolej Persuratan, Seni dan Sains Sosial mencari calon dari mana-mana disiplin, sebaik-baiknya daripada Kemanusiaan atau Sains Sosial, yang pakar dalam Pengajian Ahimsa (Kajian Tanpa Kekerasan). Ini boleh ditunjukkan dengan fokus pengajaran dan penyelidikan yang berkaitan dengan tema seperti berikut:

Sejarah tanpa kekerasan dan gerakan tanpa kekerasan global; kepimpinan dalam keganasan dan perubahan sosial; etika dan falsafah tanpa kekerasan; politik gerakan tanpa kekerasan, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ahimsa dalam tradisi kebijaksanaan seperti Jainisme dan Buddhisme; Gandhian dan Kingian tanpa kekerasan; tanpa kekerasan dan amalan meditasi; wanita dan tanpa kekerasan; tanpa kekerasan dan keadilan pemulihan; penjagaan, belas kasihan, dan tanpa kekerasan; gerakan keadilan sosial berlabuh dalam tanpa kekerasan; dan psikologi tanpa kekerasan.

Calon yang berjaya akan memegang Kerusi Dikurniakan Shri Shantinath dalam Pengajian Ahimsa dan berkhidmat sebagai Pengarah Pusat Ahimsa.

Jawatan ini mempunyai dua peranan utama. Sebagai fakulti trek tempoh, calon mesti menunjukkan potensi kecemerlangan dalam mengajar badan pelajar sarjana muda yang pelbagai; keupayaan untuk mengajar kursus teras sedia ada (Nonviolence in the Modern World and a capstone seminar in nonviolence); minat dan keupayaan untuk mereka bentuk kursus baru untuk mengukuhkan Minor dalam Pengajian Tanpa Keganasan; dan mempunyai agenda penyelidikan yang aktif dalam kajian tanpa kekerasan. Calon juga mungkin mempunyai peluang untuk mengajar dalam jabatan berasaskan disiplin mereka. Sebagai pengarah Pusat Ahimsa, calon mesti menunjukkan keupayaan untuk mengarahkan pelbagai aktiviti Pusat yang termasuk menawarkan program pembangunan profesional untuk pendidik K-12 dalam pendidikan tanpa kekerasan, dan menganjurkan dan menganjurkan program awam yang berkualiti seperti kuliah, bengkel, simposium, dan persidangan yang meneroka kaitan tanpa kekerasan di peringkat peribadi, interpersonal, institusi, kebangsaan atau antarabangsa. Pengarah akan mempunyai akses kepada dana endowmen untuk melaksanakan pelbagai aktiviti Pusat dan untuk memajukan serta memperkayakan Pengajian Ahimsa.

Jawatan itu membawa beban pengajaran sebanyak 2/2 dalam dua tahun pertama, dan 3/3 seterusnya, dengan peluang pengurangan kursus kompetitif tambahan untuk inovasi kurikulum, penyelidikan dan aktiviti ilmiah, dan inisiatif dalam pembiayaan luar sekolah.

Permohonan di peringkat Penolong dan Bersekutu akan diberi pertimbangan sepenuhnya.

Kelayakan

Kelayakan Minimum – Pangkat Penolong

 • Ph.D. daripada universiti bertauliah sebaik-baiknya dalam bidang kemanusiaan atau sains sosial pada masa pelantikan.
 • Disertasi kedoktoran atau karya ilmiah substantif lain dengan tumpuan kepada tanpa kekerasan; dan bukti minat yang kuat dalam meneruskan penyelidikan ilmiah dalam kajian tanpa kekerasan.
 • Bukti potensi untuk mengajar kursus teras dan batu penjuru sedia ada dalam program Pengajian Tanpa Kekerasan.
 • Menunjukkan komitmen dalam menganjurkan program awam seperti kuliah, persidangan atau simposium yang berkaitan dengan tanpa kekerasan.
 • Berpotensi untuk menawarkan program berlabuh dalam tanpa kekerasan untuk pembangunan profesional pendidik K-12.
 • Komitmen untuk membimbing pelajar daripada kumpulan yang kurang diwakili.

Kelayakan Pilihan – Pangkat Penolong

 • Kesediaan untuk mereka bentuk kerja kursus inovatif yang berkaitan dengan kajian tanpa kekerasan.
 • Satu atau lebih tahun pengalaman mengajar universiti dalam bidang berkaitan tanpa kekerasan.
 • Bukti produktiviti ilmiah (cth, penerbitan, pembentangan persidangan, syarahan jemputan).
 • Bukti bekerja dengan pelajar daripada kumpulan yang kurang diwakili.
 • Minat yang kuat dalam jangkauan komuniti dan bekerjasama dengan Lembaga Penasihat Pusat.

Kelayakan Minimum – Pangkat Bersekutu

 • Ph.D. daripada universiti bertauliah sebaik-baiknya dalam bidang kemanusiaan atau sains sosial.
 • Sekurang-kurangnya empat tahun pengalaman mengajar universiti sepenuh masa yang merangkumi sekurang-kurangnya dua tahun pengalaman mengajar dalam kursus yang berkaitan dengan tanpa kekerasan, dan kesediaan untuk menawarkan kursus teras dan batu penjuru dalam Nonviolence Studies Minor.
 • Bukti produktiviti ilmiah (penerbitan, pembentangan persidangan, syarahan jemputan, penulisan geran, dsb.) berkaitan tanpa kekerasan.
 • Kesediaan untuk menganjurkan dan menganjurkan pelbagai program Pusat Ahimsa seperti kuliah umum, bengkel, dan persidangan.
 • Menunjukkan keupayaan untuk menyatakan dan menawarkan program pembangunan profesional yang berkaitan dalam pendidikan tanpa kekerasan untuk pendidik K-12.
 • Menunjukkan komitmen untuk membimbing pelajar daripada kumpulan yang kurang diwakili.

Kelayakan Pilihan – Pangkat Bersekutu

 • Bukti pengalaman dalam inovasi kurikulum yang berkaitan dengan Kajian Nonviolence.
 • Keupayaan untuk membina rangkaian profesional untuk memudahkan kemajuan Kajian Tanpa Keganasan.
 • Sedikit pengalaman dengan program pembangunan profesional untuk pendidik K-12.
 • Minat untuk mendapatkan sokongan ekstramural, jangkauan komuniti, termasuk Lembaga Penasihat Pusat, untuk melaksanakan inisiatif baharu atau mengembangkan aktiviti berterusan Pusat Ahimsa.
 • Beberapa pengalaman dalam membimbing kumpulan pelajar yang kurang diwakili.

Arahan permohonan

Jawatan dibuka sehingga diisi. Pertimbangan pertama akan diberikan kepada permohonan lengkap yang diterima oleh November 15, 2021. Penyerahan awal adalah dinasihatkan. Semua bahan permohonan hendaklah dihantar dalam format PDF melalui Interfolio di http://www.cpp.edu/~faculty-affairs/open-positions/.

Permohonan yang lengkap terdiri daripada yang berikut.

 1. Surat iringan yang (a) menunjukkan pangkat yang dipohon oleh calon; (b) menerangkan minat dan pengalaman pengajaran dan penyelidikan calon dalam Kajian Tanpa Keganasan; (c) menangani peranan dan tanggungjawab yang dinyatakan di bawah perihalan jawatan; dan (d) menyediakan pernyataan matlamat untuk penyelidikan dan aktiviti profesional masa hadapan.
 2. Borang permohonan yang lengkap boleh didapati di laman web permohonan: https://www.cpp.edu/faculty-affairs/documents/acadapplication_feb2017.pdf  
 3. Curriculum vitae yang merangkumi semua elemen yang dinyatakan pada borang permohonan, menyenaraikan kelayakan profesional, pencapaian dan pengalaman yang berkaitan dengan jawatan ini, dan termasuk nama, gelaran, alamat, alamat e-mel dan nombor telefon sekurang-kurangnya lima individu yang boleh bercakap kepada potensi calon untuk berjaya dalam jawatan ini.
 4. Tiga surat rujukan terkini pada kepala surat yang ditandatangani dan bertarikh dalam tempoh dua tahun yang lalu.
 5. Kenyataan Kejayaan Pelajar yang menunjukkan komitmen dan sumbangan calon kepada sekurang-kurangnya dua daripada kriteria kecemerlangan inklusif yang disenaraikan di atas melalui rekod pengajaran, penyelidikan dan/atau perkhidmatan calon (maksimum dua muka surat).
 6. Transkrip tidak rasmi yang menunjukkan ijazah tertinggi yang diperoleh daripada institusi pendidikan yang diiktiraf. Finalis akan dikehendaki mengemukakan transkrip rasmi.
 7. Contoh sukatan pelajaran dan rumusan penilaian pengajaran terkini (jika ada).

Untuk maklumat lanjut atau penjelasan, sila hubungi Dr. Tara Sethia, Pengerusi Jawatankuasa Carian melalui di [e-mel dilindungi]

Jadilah yang pertama memberi komen

Sertai perbincangan ...