# боловсролын эрх

Дээд боловсролын хүний ​​эрхэд суурилсан хандлагын гарын авлага

Энэхүү гарын авлага нь хүний ​​эрхийг тусгаж, сурталчлахын тулд заах, сурах үйл явцыг хэрхэн төлөвлөх талаар гэрэл гэгээтэй болгож, их сургуулийн шинэчлэлийн зорилт, боломжит үйл явцыг судалсан болно.

Дээд боловсролын хүний ​​эрхэд суурилсан хандлагын гарын авлага Цааш унших "

НҮБ-ын Боловсролын эрхийн тухай шинэ тогтоол батлав

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүний эрхийн зөвлөл 35 дугаар чуулганыхаа хүрээнд боловсрол эзэмших эрхийн тухай шинэ тогтоол баталлаа.Энэ нь Тогтвортой хөгжлийн 4-р зорилтын ЮНЕСКО-гийн тэргүүлэх үүргийг онцлон тэмдэглэв.

НҮБ-ын Боловсролын эрхийн тухай шинэ тогтоол батлав Цааш унших "

TOP хүртэл гүйлгэж