Сургуулийн насны хүүхдүүдэд зориулсан цөмийн зэвсэг хураах тухай боловсролын шинэ видео бичлэгүүд

Дараах видеог боловсруулсан Цөмийн зэвсэггүй дэлхийн төлөөх дуу хоолой, Нэгдсэн шашны санаачилгын санаачилга. Дуу хоолой ба URI нь түнш НЭГДҮГЭЭР тавь платформцөмийн зэвсэггүй дэлхийд хүрэхийн тулд НҮБ-ын санаачилга, үйл явцад хүмүүсийг сургаж, оролцуулдаг.

Сэтгэгдэл бичих эхний хүн бай

Ярилцлагад нэгдэнэ үү ...