Цэрэг ба хүрээлэн буй орчны хоорондох холбоосууд

Цэрэг ба хүрээлэн буй орчны хоорондох холбоосын талаар та мэдэхгүй байсан баримтууд # cop21 #DisarmForOurPlanet
Цэрэг ба хүрээлэн буй орчны хоорондох холбоосын талаар та мэдэхгүй байсан баримтууд # cop21 #DisarmForOurPlanet
Цэрэг ба хүрээлэн буй орчны хоорондох холбоосын талаар та мэдэхгүй байсан баримтууд # cop21 #DisarmForOurPlanet

Цэрэг ба хүрээлэн буй орчны уялдаа холбооны талаар та мэдэхгүй байсан баримтууд. # cop21 #DisarmForOurPlanet. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Олон улсын энх тайвны товчоо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Сэтгэгдэл бичих эхний хүн бай

Ярилцлагад нэгдэнэ үү ...