Дахин дахин

Дэлхийн багш нарын өдөр

Олон улсын

5 оноос хойш жил бүрийн 1994-р сарын 1966-ны өдөр жил бүр зохион байгуулагддаг Дэлхийн багш нарын өдөр нь Багшийн статустай холбоотой XNUMX оны ОУХБ / ЮНЕСКО-ийн зөвлөмж баталсны ойг тэмдэглэдэг. Энэхүү зөвлөмж нь багшийн эрх, үүрэг, анхан шатны бэлтгэл, цаашдын боловсрол, элсэлт, ажил эрхлэлт, заах, сурах нөхцлийн талаархи жишиг хэм хэмжээг тогтоодог.

Дахин дахин

Дэлхийн багш нарын өдөр

Олон улсын

5 оноос хойш жил бүрийн 1994-р сарын 1966-ны өдөр жил бүр зохион байгуулагддаг Дэлхийн багш нарын өдөр нь Багшийн статустай холбоотой XNUMX оны ОУХБ / ЮНЕСКО-ийн зөвлөмж баталсны ойг тэмдэглэдэг. Энэхүү зөвлөмж нь багшийн эрх, үүрэг, анхан шатны бэлтгэл, цаашдын боловсрол, элсэлт, ажил эрхлэлт, заах, сурах нөхцлийн талаархи жишиг хэм хэмжээг тогтоодог.