Сургалтын хөтөлбөрийн нөөц: аюулгүй байдал, тэсвэр тэвчээр, нийгмийн нэгдмэл байдлын боловсрол

Олон улсын Боловсролын Төлөвлөлтийн Хүрээлэнгээс боловсруулсан энэхүү сургалтын хөтөлбөрийн нөөц нь сургалтын хөтөлбөр боловсруулах, хянах, хэрэгжүүлэхэд аюулгүй байдал, уян хатан байдал, нийгмийн уялдаа холбоог хангахад чиглэсэн практик хэрэглэгдэхүүн, стратеги, удирдамжаар хангагдсан бөгөөд үүнд сургалтын хөтөлбөр, сурах бичиг, багш сургагч багш нар орно.

[icon type = ”glyphicon glyphicon-share-alt” color = ”# dd3333 ″] нөөцийн хэрэгсэлд эндээс хандана уу

 

нууц
Аянд нэгдэж, #PeaceEd-г түгээхэд туслаарай!
Надад имэйл илгээнэ үү:

Ярилцлагад нэгдэнэ үү ...

TOP хүртэл гүйлгэж