Энх тайвны соёл: Нийгэмд эв найрамдал тариалах

Дахин нийтэлсэн: (Грэй групп олон улсын. 20 оны гуравдугаар сарын 2024)

By GGI Insights

Бид соёл, боловсрол, хэвлэл мэдээлэл, гэр бүл, мэргэжлийн салбаруудын олон талт асуудлыг хөндсөнөөр энх тайвны сэтгэлгээг хөгжүүлж, хойч үедээ өвлөн үлдээх илүү эв найрамдалтай ертөнцийг бий болгож чадна.

Соёлын үндэс

"Энх тайван нийгмийн соёлын үндэс нь нийтлэг үнэт зүйлс, олон янз байдлыг хүндэтгэх дээр суурилдаг."

Аливаа зүйлийн гол цөмд энх тайвны соёл хил хязгаарыг давж, эв нэгдлийг дэмжсэн нийтлэг үнэт зүйлсийг худал хэлэх. Энэрэн нигүүлсэхүй, харилцан ойлголцол, олон талт байдлыг хүндэтгэх зарчмуудыг онцлон тэмдэглэснээр бид мөнхийн энх тайвныг дэмжих бат бөх суурийг бий болгож чадна. Эдгээр үнэт зүйлсийг төлөвшүүлэх нэг хүчирхэг арга бол түүх ярих урлаг юм. Түүхүүд нь өөр өөр гарал үүсэлтэй хүмүүсийг хооронд нь холбож, ойлголт, өрөвдөх сэтгэлийг бий болгох чадвартай.

Түүхийн туршид түүх ярих нь соёл, нийгмийг төлөвшүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Эртний соёл иргэншлээс орчин үе хүртэл хүмүүс мэдлэг, ёс заншил, үнэт зүйлсээ үеэс үед өвлүүлэн үлдээхийн тулд түүхийг ашиглаж ирсэн. Эдгээр өгүүллэгүүд нь зөвхөн зугаацуулахаас гадна хүмүүжүүлж, урам зориг өгч, нийгэмд харьяалагдах мэдрэмж, ижил төстэй байдлыг бий болгодог.

Өгүүлэх чадварын нэг жишээг дэлхийн уугуул иргэдийн соёлоос олж болно. Уугуул иргэд нь аман ярианы баялаг уламжлалтай бөгөөд түүхүүдийг ахмад настан залуу үеийнхэнд амаар дамжуулдаг. Эдгээр түүхүүд нь ихэвчлэн энэ тухай үнэ цэнэтэй сургамжуудыг агуулдаг хүн ба байгаль хоёрын харилцаа, хамт олны ач холбогдол, соёлын өвийг хамгаалахын ач холбогдол.

Түүх өгүүлэх нь өөр өөр соёлын хоорондын ялгааг арилгах чадвартай соёл хоорондын харилцан ойлголцлыг дэмжих. Бид өөр өөр гаралтай хүмүүсийн түүхийг сонсохдоо тэдний туршлага, сорилт бэрхшээл, хүсэл тэмүүллийн талаар ойлголттой болдог. Энэхүү ойлголт нь хэвшмэл ойлголт, өрөөсгөл ойлголтыг задалж, өрөвдөх сэтгэл, олон янз байдлыг хүндэтгэдэг.

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, онлайн платформ бий болсноор нийгмийн бүх давхаргын хүмүүс өөрсдийн түүхээ дэлхийн үзэгчидтэй хуваалцах боломжтой. Энэхүү хүртээмжтэй байдал нь газарзүйн хил хязгаар, соёлын ялгааг даван туулах, хүмүүсийг хооронд нь холбож, харилцан яриа өрнүүлэх шинэ боломжийг нээж өгсөн.

Өгүүлэх урлаг нь үгээр хэлэхийн аргагүй юм. Гэрэл зураг, кино, урлаг гэх мэт хэрэглүүрээр дамжуулан дүрслэн өгүүлэх нь сэтгэл хөдлөлийг өдөөж, нарийн төвөгтэй өгүүлэмжийг дамжуулах чадвартай. Визуал түүхүүд нь тухайн соёлын мөн чанар, түүний уламжлал, тэмцлийг илтгэж, үзэгчдийг өөр өөр өнцгөөс харж, эргэн тойрныхоо ертөнцийг илүү гүнзгий ойлгох боломжийг олгодог.

Амар амгалан нийгмийн соёлын үндэс нь нийтлэг үнэт зүйлс, олон янз байдлыг хүндэтгэх үндсэн дээр тогтдог. Төрөл бүрийн хэлбэрээр үлгэр ярих нь эдгээр суурийг төлөвшүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Түүх нь аман уламжлал, бичмэл өгүүлэмж эсвэл харааны үлгэрээр дамжуулан хувь хүмүүсийг холбож, харилцан ойлголцлыг бий болгож, соёл хоорондын ойлголцлыг дэмжих чадвартай байдаг. Бид үлгэрийн хүчийг ашигласнаар энх тайван, эв найрамдал цэцэглэн хөгждөг ертөнцийг бий болгож чадна.

Боловсролын үүрэг

“Энх тайвны боловсролыг нэн тэргүүнд тавьж, багш нарыг шаардлагатай дэмжлэгээр хангаснаар бид мэдлэгтэй төдийгүй энэрэнгүй, өрөвдөх сэтгэлтэй үеийг бий болгож чадна. Эдгээр хүмүүс мөргөлдөөнийг тайван замаар шийдвэрлэх ур чадвартай болно. нийгмийн шударга ёсыг дэмжих, мөн илүү эв найрамдалтай ертөнцийн төлөө ажиллах."

Ирээдүй хойч үеийнхэн дэлхий ертөнцтэй харилцах, хүлээн авах арга барилыг төлөвшүүлэхэд боловсрол чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ нь зөвхөн мэдлэг олж авах тухай төдийгүй бас тухай юм үнэт зүйл, ур чадварыг төлөвшүүлэх сайн төлөвшсөн хувь хүнд зайлшгүй шаардлагатай. Боловсрол нь гүн гүнзгий нөлөөлж болох нэг салбар юм энх тайван, мөргөлдөөнийг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх.

Энх тайвны боловсролыг нэн тэргүүнд тавьсан сургалтын хөтөлбөрийн өөрчлөлтүүд нь оюутнуудад дэлхийн иргэншлийн мэдрэмж, зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх ур чадварыг хөгжүүлэхэд тусална. Энхийг бэхжүүлэх, хүний ​​эрх, соёл хоорондын харилцан ойлголцол зэрэг сэдвүүдийг сургалтын хөтөлбөрт тусгаснаар оюутнууд дэлхийн ээдрээтэй байдал, энх тайвнаар зэрэгцэн оршихын ач холбогдлын талаар илүү гүнзгий ойлголттой болж чадна. Тэд мөргөлдөөний үндсэн шалтгааныг мэдэж, түүнийг тайван замаар шийдвэрлэх стратегийг судлах боломжтой.

Энхийн боловсрол нь зөвхөн онолын мэдлэгээс давж гардаг. Энэ нь мөн оюутнуудын бодит нөхцөл байдалд хэрэглэж болох практик ур чадваруудыг агуулдаг. Жишээлбэл, оюутнууд зөрчилдөөний хувилбаруудыг дуурайж, хэлэлцээр, зуучлалын арга техникийг дадлагажуулж дүрд тоглох дасгал хийж болно. Эдгээр үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсоноор оюутнууд мөргөлдөөний динамикийн талаар илүү сайн ойлголттой болохоос гадна мөргөлдөөнийг тайван замаар шийдвэрлэхэд шаардлагатай ур чадварыг хөгжүүлдэг.

Багш нарт эдгээр үнэт зүйлсийг үр дүнтэй олгоход шаардлагатай сургалтыг олгох нь нэгэн адил чухал юм. Багш нар сурагчдын хандлага, итгэл үнэмшлийг төлөвшүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэд бол оюутнуудыг дэлхийн хариуцлагатай иргэн болоход нь урам зориг өгч, чиглүүлж чаддаг хүмүүс юм. Тиймээс багш нарыг энх тайвны боловсролыг үр дүнтэй заах мэдлэг, ур чадвараар хангах нь зайлшгүй чухал юм.

Багш нарын сургалтын хөтөлбөрт энх тайвны боловсролын арга зүй, мөргөлдөөнийг шийдвэрлэх стратеги, соёл хоорондын харилцаанд чиглэсэн семинар, семинар багтаж болно. Эдгээр хөтөлбөрүүд нь багш нарыг тайван, хүртээмжтэй сургалтын орчныг бүрдүүлэхэд шаардлагатай багаж хэрэгсэл, нөөцөөр хангаж чадна. Багш нарыг чадавхижуулснаар бид тэднийг эмзэг сэдвүүдийг хөндөж, ангид утга учиртай хэлэлцүүлэг өрнүүлэхээр бэлтгэгдэж чадна.

Боловсролын байгууллагуудад амар амгалангийн соёлыг төлөвшүүлэх нь чухал юм. Сургуулиуд энх тайвны клубууд эсвэл оюутнуудын удирддаг санаачлагыг байгуулж болно яриа хэлэлцээ, харилцан ойлголцол, хүлцэнгүй байдлыг дэмжих. Эдгээр санаачилгууд нь оюутнуудад олон нийтийн үйлчилгээний төслүүдэд оролцох, энх тайвны сэдэвт арга хэмжээ зохион байгуулах, энх тайван, эв найрамдлыг дэмжих зорилгоор бусад сургуулиудтай хамтран ажиллах боломжийг бий болгож чадна.

Бид энх тайвны боловсролыг нэн тэргүүнд тавьж, багш нарыг шаардлагатай дэмжлэгээр хангаснаар бид мэдлэгтэй төдийгүй энэрэнгүй, өрөвдөх сэтгэлтэй хувь хүний ​​үеийг бий болгож чадна. Эдгээр хүмүүс мөргөлдөөнийг тайван замаар шийдвэрлэх ур чадвартай болно. нийгмийн шударга ёсыг дэмжих, мөн илүү эв найрамдалтай ертөнцийн төлөө ажиллах.

Хэвлэл мэдээллийн нөлөө

“Олон нийтийн ойлголт, хандлагад хэвлэл мэдээллийн нөлөөг дутуу үнэлж болохгүй. Эерэг өгүүллэгийг идэвхтэй сурталчилж, үзэгчдэд үзүүлэх нөлөөг ойлгож, яриа хэлэлцээ, харилцан ойлголцлын платформоор хангаснаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл энх тайвныг бэхжүүлэх үйлсэд ихээхэн хувь нэмэр оруулж чадна”

Олон нийтийн ойлголт, хандлагыг төлөвшүүлэхэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл асар их нөлөө үзүүлдэг. Энхийг бэхжүүлэх хүчин чармайлт, хамтын ажиллагаа, шийдлийг онцолсон эерэг яриаг идэвхтэй сурталчлах замаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд энх тайвны соёлд ихээхэн хувь нэмэр оруулах боломжтой. Цаашилбал, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн үзэгчид үзүүлэх нөлөөг ойлгох нь маш чухал бөгөөд энэ нь хэвлэл мэдээллийн үйлдвэрлэгчдэд өөрсдийн агуулгыг энх тайвныг бэхжүүлэх зорилготой уялдуулах боломжийг олгодог.

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтийн ойлголтод нөлөөлдөг нэг арга бол зөрчилдөөн, хямралыг дүрслэн харуулах явдал юм. Мөргөлдөөнийг шуугиан тарьж, хүчирхийллийн хэлбэрээр дүрсэлсэн нь олон нийтийн дунд айдас, дайсагналыг өдөөж болно. Гэсэн хэдий ч, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд тэсвэр тэвчээр, өрөвдөх сэтгэл, тайван замаар шийдвэр гаргах тухай түүхүүдэд анхаарлаа төвлөрүүлэхийг сонгох нь итгэл найдварыг төрүүлж, хувь хүмүүсийг энх тайвны үйл ажиллагаанд оролцоход урамшуулж чадна.

Хэвлэл мэдээлэл нь нийгэм, улс төрийн янз бүрийн асуудлаар олон нийтийн санаа бодлыг төлөвшүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Мэдээлэл сурвалжлага, баримтат кино, үзэл бодлын хэсгүүдээр дамжуулан хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь хүмүүс нарийн төвөгтэй сэдвүүдийг хэрхэн хүлээн авч, ойлгоход нөлөөлөх хүчтэй байдаг. Жишээлбэл, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл энх тайван, эвлэрлийн төлөө ажиллаж буй хувь хүн, олон нийтийн түүхийг онцлон тэмдэглэснээр хэвшмэл ойлголтыг эсэргүүцэж, мөргөлдөөний талаар илүү нарийн ойлголтыг сурталчлах боломжтой.

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь олон нийтийн ойлголтыг төлөвшүүлэхээс гадна хувь хүн, олон нийтийг энхийг сахиулах үйлсэд дайчлах чадвартай. Хэвлэл мэдээлэл нь яриа хэлэлцээний платформоор хангаснаар янз бүрийн оролцогч талуудын хоорондын яриа хэлэлцээг хөнгөвчлөх, харилцан ойлголцлыг бий болгож, энх тайвнаар шийдвэрлэхийг дэмжинэ. Ярилцлага, хэлэлцүүлэг, интерактив хөтөлбөрөөр дамжуулан хэвлэл мэдээллийнхэн энхийг сахиулагчдын дуу хоолойг нэмэгдүүлж, бүтээлч оролцооны орон зайг бий болгож чадна.

Хэвлэл мэдээлэл нь соёл хоорондын харилцан ойлголцол, хүлцэнгүй байдлыг дэмжих замаар энх тайвныг бэхжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж чадна. Өөр өөр соёл, гарал үүсэлтэй хүмүүс өдөр бүр харилцдаг даяаршсан ертөнцөд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд олон талын өнцгөөс харж, өрөвдөх сэтгэлийг дэмжих үүрэгтэй. Олон талт байдлыг тэмдэглэж, хэвшмэл ойлголтыг сорьсон түүхийг үзүүлснээр хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл нь харьяалагдах мэдрэмжийг төрүүлж, илүү хүртээмжтэй нийгмийг бий болгож чадна.

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн нөлөө нь зөвхөн уламжлалт харилцааны хэлбэрүүдээр хязгаарлагдахгүй гэдгийг ойлгох нь чухал. Сошиал медиа платформууд хөгжихийн хэрээр хувь хүмүүс олон нийтийн санаа бодлыг дэлхийн хэмжээнд хүргэж, өгүүлэх чадвартай болсон. Хэвлэл мэдээллийн ийм ардчилал нь энх тайвныг бэхжүүлэхэд эерэг ба сөрөг үр дагавартай. Энэ нь дуу хоолой, үзэл бодлыг илүү олон янзаар илэрхийлэх боломжийг олгодог ч ташаа мэдээлэл түгээх, хагалан бутаргах яриаг нэмэгдүүлэх үүд хаалгыг нээж өгдөг.

Олон нийтийн ойлголт, хандлагад хэвлэл мэдээллийн нөлөөг дутуу үнэлж болохгүй. Эерэг өгүүллэгийг идэвхтэй сурталчлах, үзэгчдэд үзүүлэх нөлөөг ойлгох, яриа хэлэлцээ, харилцан ойлголцлын платформоор хангах замаар хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл энх тайвныг бэхжүүлэх хүчин чармайлтад ихээхэн хувь нэмэр оруулж чадна. Гэсэн хэдий ч хэвлэл мэдээллийн үйлдвэрлэгчид болон хэрэглэгчид өөрсдийн бүтээж, хэрэглэж буй контентоо шүүмжлэлтэй үнэлж, энэ нь энх тайван, шударга ёсны зарчимд нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулах нь чухал юм.

Урлаг ба илэрхийлэл

"Бид урлагаар дамжуулан энх тайван, эв нэгдэл, харилцан ойлголцол ноёрхох ертөнцийг бий болгож чадна."

Урлаг нь нийгмийн өөрчлөлт, эдгээх хүчирхэг хэрэгсэл байсаар ирсэн. Нийгэмд энх тайвны ханын зургийг бүтээх нь эв нэгдэл, тэсвэр хатуужил, энх тайвныг эрэлхийлэх мессежийг нүдээр харуулах боломжтой. Барилгын хажуу тал эсвэл олон нийтийн газар ханан дээр ихэвчлэн зурдаг эдгээр ханын зургууд нь нэгэн цагт уйтгартай, амьгүй байсан газрыг эрч хүчтэй, утга учиртай орон зай болгон хувиргах чадвартай. Эдгээр ханын зургийг бүтээх үйл явц нь хамтын ажиллагаа, олон нийтийн оролцоог хамардаг тул уран бүтээлчид орон нутгийн оршин суугчидтай хамтран санаа, урам зориг цуглуулдаг.

Ханын зураг дээрх будгийн цохилт бүр нь хүмүүсийг нэгтгэж, энх тайвныг дэмжих хамтын хүчин чармайлтыг илэрхийлдэг. Сонгосон өнгө нь итгэл найдвар, эв найрамдал, хайр дурлалын сэтгэл хөдлөлийг төрүүлэхийн тулд анхааралтай сонгосон. Ханын зураг хэлбэржиж эхэлснээр энэ нь эв нэгдэл нь хуваагдлыг даван туулж чадна гэдгийг сануулж, энх тайвны төлөөх хамтын нийгэмлэгийн амлалтын бэлгэдэл болж байна.

Хөгжмийн нэгтгэх хүчийг ашиглах нь хуваагдлыг арилгахад тусалж, янз бүрийн бүлгүүдийн дунд нийтлэг ойлголтыг бий болгож чадна. Хөгжим нь хэлний бэрхшээл, соёлын ялгааг даван туулах чадвартай бөгөөд нийгмийн бүх давхаргын хүмүүсийг илүү гүнзгий түвшинд холбох боломжийг олгодог. Бөмбөрийн дугуйны хэмнэлтэй цохилтоор ч бай, найрал дууны зохицсон аялгуугаар ч бай, хөгжим нь сэтгэл хөдлөлийг төрүүлж, өөрийн гэсэн мэдрэмжийг бий болгох хүчтэй байдаг.

Хурцадмал байдал өндөр байгаа нийгэмд хөгжим өөрчлөлтийн хурдасгуур болж чаддаг. Энэ нь хүмүүсийг шүүмжлэлгүйгээр чөлөөтэй илэрхийлэх орон зайд хүмүүсийг нэгтгэдэг. Хөгжмөөр дамжуулан хувь хүмүүс өөрсдийн түүх, тэмцэл, сайн сайхан ирээдүйн итгэл найдвараа хуваалцах боломжтой. Энэ нь гадуурхагдсан дуу хоолойг сонсож, эдгээх платформоор хангадаг.

Түүгээр ч зогсохгүй хамтдаа хөгжмийг бүтээх нь хамтын ажиллагаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлдэг. Энэ нь хувь хүнээс бие биенээ сонсож, дуу хоолой, хөгжмийн зэмсгээ зохицож, нэг зорилгын төлөө ажиллахыг шаарддаг. Энэхүү хамтын ажиллагааны үйл явц нь хүмүүс хоорондын харилцааг бэхжүүлээд зогсохгүй өөр өөр нийгэмлэгүүдийн хооронд гүүрийг бий болгож, өрөвдөх сэтгэл, ойлголцлын мэдрэмжийг бий болгодог.

Урлаг, илэрхийлэл нь ханын зураг эсвэл хөгжмөөр дамжуулан олон нийтийг өөрчилж, хүмүүсийг нэгтгэх хүчтэй байдаг. Эдгээр нь нийгмийн өөрчлөлтийн хүчирхэг хэрэгсэл болж, хувь хүмүүст өөрийн бодол санаа, мэдрэмж, туршлагаа үг хэллэгээс давсан байдлаар илэрхийлэх боломжийг олгодог. Бид урлагаар дамжуулан энх тайван, эв нэгдэл, харилцан ойлголцол ноёрхох ертөнцийг бий болгож чадна.

Гэр бүлийн динамик

Гэр бүлийн нэгж нь хүмүүсийн үнэт зүйл, зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Мөргөлдөөнийг шийдвэрлэх арга барил, энэрэнгүй хүмүүжлийн арга барилыг нэгтгэснээр гэр бүлүүд гэр орондоо амар амгалангийн соёлыг төлөвшүүлж чадна. Гэр бүл дэх зөрчилдөөнийг үр дүнтэй шийдвэрлэх, шийдвэрлэх нь хүүхдүүдэд суралцах үнэ цэнэтэй боломж болж чадна.

Гэр бүлийн динамикийн тухай ярихад хувь хүмүүс бие биетэйгээ хэрхэн харьцахад нөлөөлдөг янз бүрийн хүчин зүйлүүд байдаг. Эдгээр хүчин зүйлүүд нь гэр бүлийн хэмжээ, гэр бүлийн гишүүдийн нас, хүйс, соёлын гарал үүсэл, тэр ч байтугай гэр бүлийн газарзүйн байршил зэрэг орно. Эдгээр элемент бүр нь гэр бүлийн нэгжийг бүрдүүлдэг өвөрмөц динамик байдалд хувь нэмэр оруулдаг.

Гэр бүлийн динамикийн нэг чухал тал бол гэр бүлийн өнгө аясыг тогтооход эцэг эхийн үүрэг юм. Үр дүнтэй харилцах, зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх чадварыг эзэмшсэн эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ эерэг үлгэр дуурайл болдог. Тэд нээлттэй яриа хэлэлцээг дэмжиж, санал зөрөлдөөн нь өсөлт, ойлголцлын боломж гэж үздэг орчинг бүрдүүлдэг.

Энэрэнгүй эцэг эхийн зан үйл нь гэр бүлийн динамикийг төлөвшүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Эцэг эхчүүд хүүхдийнхээ сэтгэл хөдлөл, хэрэгцээг өрөвдөж, ойлгодог бол энэ нь гэр бүлд итгэл, аюулгүй байдлын мэдрэмжийг бий болгодог. Энэ нь эргээд гэр бүлийн гишүүдийн хооронд эрүүл харилцаа, үр дүнтэй харилцааг бий болгодог.

Мөргөлдөөнийг шийдвэрлэх арга барил нь гэр бүлийн эв найрамдлын динамикийг хадгалахад зайлшгүй шаардлагатай. Хүүхдэд өөрийн мэдрэмж, хэрэгцээгээ хэрхэн хүндэтгэлтэй илэрхийлэх, мөн бусдыг хэрхэн идэвхтэй сонсож, ойлгоход сургах нь тэднийг амьдралын үнэ цэнэтэй ур чадвараар хангадаг. Эдгээр ур чадвар нь тэдний гэр бүлийн харилцаанд ашиг тусаа өгөхөөс гадна нийгмийн янз бүрийн орчинд ирээдүйд харилцахад бэлтгэдэг.

Гэр бүл дэх зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх нь хувь хүний ​​өсөлт хөгжилтийг бий болгодог. Мөргөлдөөн үүсэх үед гэр бүлийн гишүүд өөр өөр үзэл бодлыг ойлгож, харилцан буулт хийж сурах, харилцан ашигтай шийдлийг олох боломжтой байдаг. Эдгээр туршлага нь хувь хүмүүсийн ерөнхий сэтгэл хөдлөлийн оюун ухаан, тэсвэр хатуужилд хувь нэмэр оруулж, ирээдүйн сорилтуудыг илүү хялбар даван туулах боломжийг олгодог.

Гэр бүлийн динамик тогтворгүй бөгөөд цаг хугацааны явцад хувьсан өөрчлөгдөж болно гэдгийг анхаарах нь чухал юм. Хүүхэд өсч томрох тусам гэр бүл дэх тэдний үүрэг өөрчлөгдөж, шинэ динамик гарч ирж болно. Энэхүү тасралтгүй хувьсал нь эрүүл, таатай орчныг бүрдүүлэхийн тулд гэр бүлийн бүх гишүүдээс байнгын харилцаа холбоо, дасан зохицох чадварыг шаарддаг.

Гэр бүлийн динамик нь хувь хүний ​​үнэ цэнэ, зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Мөргөлдөөнийг шийдвэрлэх арга барил, энэрэнгүй хүмүүжлийн арга барилыг нэгтгэснээр гэр бүлүүд гэр орондоо амар амгалангийн соёлыг төлөвшүүлж чадна. Гэр бүл дэх зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх, шийдвэрлэх нь харилцааг бэхжүүлээд зогсохгүй хүүхдүүдэд суралцах үнэ цэнэтэй боломжийг олгодог. Гэр бүлийн динамик байдалд нөлөөлж буй янз бүрийн хүчин зүйлсийг ойлгож, эв найртай орчинг хадгалахын тулд идэвхтэй ажиллах нь гэр бүлийн амьдралыг сэтгэл хангалуун, дэмжихэд хүргэдэг.

Ажлын байрны эв нэгдэл

Эв найрамдалтай ажлын орчинг бүрдүүлэх нь хувь хүн болон хамтын түвшинд энх тайвныг дэмжихэд маш чухал юм. Хамтын ажиллагаа, харилцан ойлголцол, зөрчилдөөнийг шийдвэрлэхэд тэргүүлэх ач холбогдол өгдөг манлайллын хэв маяг нь байгууллагуудад энх тайвны соёлыг бий болгоход тусалдаг. Түүнчлэн итгэлцэл, хамтын ажиллагааг чухалчилдаг баг бүрдүүлэх үйл ажиллагаа нь хамт ажиллагсдынхаа динамик байдлыг бэхжүүлдэг.

Ажлын байрны эв найрамдлын тухай ярихад ажлын эерэг орчин нь ажилчдын сайн сайхан байдалд хэрхэн нөлөөлж болохыг ойлгох нь чухал юм. Эв найрамдалтай ажлын байр нь харьяалал, сэтгэл ханамжийн мэдрэмжийг бий болгож, бүтээмж, ажлын ерөнхий сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг. Өөрийгөө үнэлж, дэмжиж байгаагаа мэдэрдэг ажилчид илүү идэвхтэй оролцож, урам зоригтой байдаг тул ажлын чанар өндөр болж, байгууллагын хувьд илүү сайн үр дүнд хүрдэг.

Ажлын байрны эв найрамдлыг дэмжих нэг арга бол үр дүнтэй харилцаа холбоо юм. Харилцааны тодорхой, нээлттэй шугам нь үл ойлголцол, зөрчилдөөнөөс урьдчилан сэргийлэхэд тусална. Ажилчдаа өөрийн бодол санаа, асуудлаа хүндэтгэлтэй илэрхийлэхэд нь урамшуулах нь итгэлцэл, харилцан ойлголцлын уур амьсгалыг бий болгож чадна. Нэмж дурдахад, сайн гүйцэтгэсэн ажлын талаар тогтмол санал хүсэлт, үнэлэмж өгөх нь хамт ажиллагсдынхаа сэтгэл санааг нэмэгдүүлж, харилцаа холбоог бэхжүүлдэг.

Ажлын байрны эв найрамдлын өөр нэг чухал тал бол зөрчилдөөнийг бүтээлч байдлаар зохицуулах, шийдвэрлэх чадвар юм. Аливаа ажлын байранд зөрчилдөөн гарах нь гарцаагүй боловч түүнийг хэрхэн зохицуулах нь бүх өөрчлөлтийг авчирдаг. Мөргөлдөөнийг шийдвэрлэх чадвартай удирдагчид маргааныг зуучилж, харилцан ашигтай шийдлийг олоход тусалдаг. Нээлттэй яриа хэлэлцээг дэмжиж, идэвхтэй сонсохыг дэмжсэнээр зөрчилдөөнийг оролцогч талуудын хэрэгцээ, хэтийн төлөвийг хүндэтгэх замаар шийдвэрлэх боломжтой.

Хамтын ажиллагаа, багаар ажиллах соёлыг төлөвшүүлэх нь ажлын байран дахь эв зохицлыг бий болгоход чухал ач холбогдолтой. Бүлгийн төсөл эсвэл багаар зугаалах зэрэг багийг бүрдүүлэх үйл ажиллагаа нь хамт ажиллагсдын дунд итгэлцэл, нөхөрлөлийг бий болгоход тусална. Ажилтнууд багийн гишүүдийнхээ дэмжлэгийг мэдэрч, холбоотой байх юм бол тэд хамтдаа үр дүнтэй ажиллаж, нийтлэг зорилгод хүрэх магадлал өндөр байдаг. Хамтын ажиллагаа нь бүтээмжийг нэмэгдүүлээд зогсохгүй байгууллага доторх эв нэгдэл, зорилго нэгдмэл байдлыг бий болгодог.

Ажлын байрны эв найрамдал нь амжилттай, цэцэглэн хөгжиж буй байгууллагын амин чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Удирдагчид хамтын ажиллагаа, харилцан ойлголцол, зөрчилдөөнийг шийдвэрлэхийг урьтал болгосноор энх тайвны соёлыг бий болгож, ажлын эерэг орчныг бүрдүүлж чадна. Үр дүнтэй харилцаа холбоо, зөрчилдөөнийг зохицуулах, багаар ажиллах нь ажлын байрны эв найрамдлыг дэмжих гол хүчин зүйл юм. Эдгээр салбарт хөрөнгө оруулалт хийх нь ажилчдын сэтгэл ханамж, бүтээмж, байгууллагын нийт амжилтыг нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг.

Дижитал платформууд

Онлайн нийгэмлэгүүд олон нийтийн яриаг бий болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энхийг бэхжүүлэх хүчин чармайлтыг дэмжих дижитал платформыг бий болгох нь яриа хэлэлцээг хөнгөвчлөх, харилцан ойлголцлыг нэмэгдүүлэх, санаа, туршлагаа хуваалцахад түлхэц болно. Нэмж дурдахад тоглоомын техникийг ашиглах нь хэрэглэгчдийг татан оролцуулж, энх тайвны төлөөх санаачилгад идэвхтэй оролцоход түлхэц болно.

Иргэний оролцоо

Иргэний оролцоо нь хувь хүмүүс өөрсдийн нийгэм дэх энхийг сахиулах хүчин чармайлтад хувь нэмрээ оруулах хүчирхэг хэрэгсэл юм. Нийгмийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд хувь хүмүүст идэвхтэй оролцох боломжийг олгодог сайн дурын хөтөлбөрүүд нь эрх мэдэл, холболтын мэдрэмжийг бий болгодог. Цаашилбал, бодлогын нөлөөллийн үйл ажиллагаанд оролцох нь энх тайван, шударга ёсыг дэмжсэн хууль тогтоомжийг боловсруулахад тусална.

Глобал санаачилгууд

Дэлхийн хэмжээнд ЮНЕСКО, Энх тайвны корпус зэрэг янз бүрийн байгууллагууд улс орнуудын энх тайван, ойлголцлыг дэмжих чиглэлээр идэвхтэй ажиллаж байна. Эдгээр санаачилгууд нь соёлын хуваагдлыг арилгах, боловсролыг дэмжих, мөргөлдөөнд нөлөөлж буй системийн асуудлуудыг шийдвэрлэх төслүүдийг хамардаг. Эдгээр дэлхийн санаачилгатай хамтран ажиллаж, дэмжих нь энх тайвныг бэхжүүлэх хүчин чармайлтын үр нөлөөг нэмэгдүүлж чадна.

Шашны байгууллагууд

Шашны байгууллагууд нь шашин хоорондын яриа хэлэлцээг дэмжих, олон төрлийн шашны нийгэмлэгүүдийн харилцан ойлголцлыг бэхжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэх боломжтой. Энх тайван, хүлээцтэй байдал, өрөвдөх сэтгэлийг онцолсон оюун санааны зан үйл, зан үйлийг хөхүүлэн дэмжих нь эв найрамдлыг тарихад шашны байгууллагуудын үүргийг улам бэхжүүлж чадна.

Нийгмийн сэтгэл зүй

Хувь хүн болон бүлгийн зан үйлийн динамикийг ойлгох нь зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх, хамтын ажиллагааг сайжруулахад маш чухал юм. Бүлгийн динамикийг судалж, өрөөсгөл хандлагыг багасгах стратегийг хэрэгжүүлснээр бид өрөвдөх сэтгэл, сонсох, ойлгохыг эрхэмлэдэг соёлыг төлөвшүүлж чадна.

Энх тайвны хэмжүүрүүд

Энхийг бэхжүүлэх хүчин чармайлтын ахиц дэвшил, үр нөлөөг хэмжих шалгуур үзүүлэлтүүдийг боловсруулах нь нэн чухал юм. Хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалтын түвшин зэрэг нийгмийн үзүүлэлтүүд нь хөндлөнгийн оролцооны үр дүнтэй байдлын талаар үнэ цэнэтэй ойлголтыг өгч чадна. Нэмж дурдахад боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмж зэрэг амьдралын чанарын хүчин зүйлсийг харгалзан үзэх нь олон нийтийн сайн сайхан байдлыг тодорхойлоход тусална.

Хууль эрх зүйн орчин

Хүний эрхийг хамгаалсан, шударга ёсыг хангасан, тэгш байдлыг дэмжсэн бат бөх хууль эрх зүйн тогтолцоог бий болгох нь энх тайвны соёлыг хөгжүүлэхэд амин чухал юм. Нийгэмд эрх, эрх чөлөөг хамгаалж, бэхжүүлснээр хүн бүрийн нэр төр, сайн сайхныг эрхэмлэдэг суурийг бий болгож чадна. Түүнчлэн шударга, үр дүнтэй шударга ёсны тогтолцоог хөгжүүлэх нь итгэлцлийг бэхжүүлэх, мөргөлдөөнийг энхийн замаар шийдвэрлэхэд маш чухал юм.

Санхүүгийн урамшуулал

Санхүүгийн урамшуулал нь энх тайвныг бэхжүүлэх санаачлагыг хөдөлгөх хүчирхэг хөшүүрэг болж чадна. Энх тайвны төлөөх төслүүдийг дэмжих буцалтгүй тусламж, тэтгэлэг олгох нь хувь хүн, байгууллагуудыг энхийг сахиулах үйлсэд идэвхтэй оролцоход түлхэц болно. Нэмж дурдахад энх тайван, нийгэмд үзүүлэх нөлөөллийг нэн тэргүүнд тавьдаг нийгмийн аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих нь олон нийтэд өөрчлөлтийн нөлөө үзүүлж чадна.

Ирээдүйн чиглэл

Дэлхий ертөнц үргэлжлэн хөгжиж байгаа тул шинээр гарч ирж буй чиг хандлагад нийцүүлэн энх тайвныг бэхжүүлэх стратегийг өөрчлөх нь чухал юм. Технологийн дэвшлийг хүлээн зөвшөөрч, шинэлэг арга барилыг ашиглах нь энх тайвны санаачлагын үр нөлөөг нэмэгдүүлэх боломжтой. Нэмж дурдахад, шинэ болон шинээр гарч ирж буй зөрчилдөөнийг тодорхойлж, шийдвэрлэх нь энх тайвныг бэхжүүлэх хүчин чармайлт нь хамааралтай, үр дүнтэй хэвээр байх болно.

Дүгнэлт

Энх тайвны соёлыг төлөвшүүлэхийн тулд бидний ойлголт, харилцан үйлчлэлийг бүрдүүлдэг нийгмийн янз бүрийн асуудлыг шийдвэрлэх нь амин чухал юм. Хамтарсан үнэт зүйлсийг төлөвшүүлэх, энх тайвны боловсролыг дэмжих, хэвлэл мэдээлэл, урлагийн хүчийг ашиглах, гэр бүлийн динамикийг бэхжүүлэх, эв найртай ажлын байрыг төлөвшүүлэх, дижитал платформ ашиглах, иргэний санаачлага гаргах, дэлхийн хүчин чармайлтыг дэмжих замаар бид эв найрамдлын үрийг аажмаар тарьж чадна. Цаашилбал, шашин, сэтгэл зүй, энх тайвны хэмжүүр, хууль эрх зүйн орчин, санхүүгийн хөшүүрэг, ирээдүйн чиг хандлагыг харгалзан үзээд бид өөрсдийн арга барилаа байнга өөрчилж, хойч үедээ илүү тайван ертөнцийг бий болгож чадна.

Аянд нэгдэж, #PeaceEd-г түгээхэд туслаарай!
Надад имэйл илгээнэ үү:

“Энх тайвны соёл: Нийгэмд эв найрамдал тарих нь”

 1. Үндсэн шинжээчийн илтгэл
  Хүлцэнгүй байдлын дээд боловсролын эрдмийн чиг хандлага
  II хэсэг
  9 оны 2019-р сарын 9-ний өдөр (10 оны 2019-р сарын XNUMX-XNUMX-ны хооронд зохион байгуулагдсан) Мальтагийн Их Сургуульд болох анхны эрдмийн симпозиумд
  Сурья Нат Прасад, Ph.D. – TRANSCEND Media Service, 14 оны 2019-р сарын XNUMX
  https://www.transcend.org/tms/2019/10/academic-trends-in-higher-education-for-tolerance/

  https://gctp2019.wixsite.com/athet

Сэтгэгдэл үлдээх

Таны и-мэйл хаяг хэвлэгдсэн байх болно. Шаардлагатай талбарууд гэж тэмдэглэгдсэн байна *

TOP хүртэл гүйлгэж