үйл явдал ачаалж байна

Шинэ арга хэмжээ нэмэх

Үйл явдлын зураг

256 MB хэмжээтэй .jpg, .png эсвэл .gif файлыг сонгоно уу.

Зургийг сонгоно уу

Арга хэмжээний ангилал

Арга хэмжээний шошго

Байршил

Байршлыг засах

Зохион байгуулагчийн дэлгэрэнгүй

Зохион байгуулагчийг засах
Үүнийг устга
Өөр зохион байгуулагч нэмэх

Үйл явдал Вэб хуудас

Арга хэмжээний зардал

Талбарыг нуухын тулд хоосон орхино уу. Үнэ төлбөргүй үйл явдлын хувьд 0 оруулна уу.