Үгүй Зураг
Үйл ажиллагааны тайлан

Руанда улс энх тайвны боловсролын сургагч багш бэлтгэх

(Эх нийтлэл: Aegis Trust, 5-18-15) Руандагийн Боловсролын яам өнгөрсөн долоо хоногт үндэсний шинэ сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийн энх тайвны боловсрол олгох бүрэлдэхүүн хэсгийг сургах багш сургагчдыг сургаж эхлэв. [үргэлжлүүлэн унших…]