Сеопфатни програми за обука базирани на училишта

Име на програма / курс / обука: Сеопфатни програми за обука базирани на училишта

Организација / институција: Дела за мир: Фондација за мировно образование

Вид на програма:

Работилница / обука по барање

Најефективната стратегија за спречување на насилство бара сеопфатен пристап за обука, вклучувајќи администратори, наставници, советници, ученици, родители и семејство и членови на заедницата. За да ја исполниме оваа потреба, ние нудиме различни програми за обука користејќи ги нашите наставни програми засновани на докази на англиски и шпански јазик кои ги закажуваме на самото место преку училишни области или агенции на заедницата или во нашиот сопствен тренинг центар во Мајами.

Програмите вклучуваат: решавање конфликти, борба против силеџиство, медијација од врсници, создавање грижливи деца, вештини за мир, решавање семејни конфликти.

Дојдете до врв