Програми за учење со ум и срце

Име на програма / курс / обука: Програми за учење со ум и срце

Организација / институција: Далај Лама центар за мир + образование

логото
Вид на програма:

Работилница / обука по барање

Постои растечко истражување кое покажува дека децата кои развиваат силни социјални и емоционални вештини имаат помала веројатност да го напуштат училиштето или да наидат на проблеми со дрога и алкохол, насилство и малтретирање.

Тие имаат попозитивен став кон и напредуваат подобро на училиште. И прераснуваат во возрасни кои имаат вештини што денешните работодавци ги сметаат за важни за работната сила во иднината.

Едноставно кажано, тие се посреќни и се согласуваат со другите.

Учењето со срце-ум ги нагласува не само академските достигнувања, туку и развојот на социјалните и емоционалните јаки страни кои им помагаат на децата да бидат одговорни, соработнички, самоуверени и грижливи.

Програмите на Центарот Далај Лама се дизајнирани да ја подигнат свеста за науката што поддржува рамнотежа срце-ум во учењето и да го преточат ова истражување во акција. Нашите програми се фокусираат на системски промени и подобрување на вештините и свеста кај возрасните кои се грижат и за децата.

Дојдете до врв