Дипломадо: Теорија и Практика и Конструкција на Културите на Паз - Трансформација на позицијата и креативноста на конфликтите

Име на програма / курс / обука: Дипломадо: Теорија и Практика и Конструкција на Културите на Паз - Трансформација на позицијата и креативноста на конфликтите

Организација / институција: Корпорација Отра Ескуела

логото
Вид на програма:

Сертификат / конт. Ед / проф. Дев.

Корпорација Отра Ескуела нуди различни процеси на форматирање на темите што се вклучени во културните култури на Паза, каде што сакате да го добиете лекот за уметност. Todos estos procesos varían según la carga horaria y los temas.

Курс од 150 часа лектира што треба да се добие во рамките на едноставен формат во врска со образованието пред Паз, невроконвенција, емоционално и електронско општество, психосоцијално, за трансформација на позицијата и креативноста на стратегијата за технологија на концептот.

Дојдете до врв