Повторувачки

Светски ден на социјалната правда

Глобална

На 26 ноември 2007 година, Генералното собрание објави дека, почнувајќи од шеесет и третата сесија на Генералното собрание, 20 февруари годишно ќе се слави како Светски ден на социјалната правда.

Повторувачки

Светски ден на социјалната правда

Глобална

На 26 ноември 2007 година, Генералното собрание објави дека, почнувајќи од шеесет и третата сесија на Генералното собрание, 20 февруари годишно ќе се слави како Светски ден на социјалната правда.