Повторувачки

Меѓународен ден на ненасилство

Глобална

Меѓународниот ден на ненасилство се одбележува на 2 октомври, роденденот на Махатма Ганди, водач на индиското движење за независност и пионер на филозофијата и стратегијата на ненасилство.

Повторувачки

Меѓународен ден на ненасилство

Глобална

Меѓународниот ден на ненасилство се одбележува на 2 октомври, роденденот на Махатма Ганди, водач на индиското движење за независност и пионер на филозофијата и стратегијата на ненасилство.