Повторувачки

Меѓународен ден на образованието

Глобална

Образованието е човеково право, јавно добро и јавна одговорност. Генералното собрание на Обединетите нации го прогласи 24 јануари за Меѓународен ден на образованието, во прослава на улогата на образованието за мир и развој.

Повторувачки

Меѓународен ден на образованието

Глобална

Образованието е човеково право, јавно добро и јавна одговорност. Генералното собрание на Обединетите нации го прогласи 24 јануари за Меѓународен ден на образованието, во прослава на улогата на образованието за мир и развој.