Вчитување на настани

«Сите настани

Меѓународен ден на образованието

Јануари 24, 2022

|Повторувачки настан (Види се)
Годишниот

Образованието е човеково право, јавно добро и јавна одговорност.

Генералното собрание на Обединетите нации го прогласи 24 јануари како Меѓународен ден на образованието, во прослава на улогата на образованието за мир и развој.

Без инклузивно и правично квалитетно образование и доживотни можности за сите, земјите нема да успеат да постигнат родова еднаквост и да го прекинат циклусот на сиромаштија што остава милиони деца, млади и возрасни зад себе.

Денес, 258 милиони деца и млади сè уште не одат на училиште; 617 милиони деца и адолесценти не можат да читаат и да прават основна математика; помалку од 40% од девојчињата во субсахарска Африка завршуваат средно средно училиште и околу четири милиони деца и млади бегалци се надвор од училиште. Нивното право на образование се крши и тоа е неприфатливо.

1 коментар

Придружете се на дискусијата ...