Месец: јули 2020

УНЕСКО бара практикант за образование

Делот за глобално образование за државјанство и мир при УНЕСКО бара практикант за поддршка на развојот и реализацијата на работилници за градење на капацитети преку Интернет на теми како што се спречување на насилен екстремизам, промовирање на владеењето на правото, демократско учество и културна разновидност.

Државниот универзитет во Калифорнија ги одобрува условите за општо образование за етничките студии и социјалната правда

Одборот на доверители на Државниот универзитет во Калифорнија одобри измена на условите за општо образование на универзитетот за да се вклучи курс што се однесува на етнички студии и социјална правда. Ова ја означува првата значајна промена на универзитетските барања за ГЕ во последните 40 години.

Настава за Нобеловата награда за мир во ЕЛТ

За наставниците засновани на содржини, може да биде предизвик да се најдат добри теми од реалниот свет кои практикуваат вештини на англиски јазик и ги инспирираат студентите со приказни за луѓе кои работеле за подобра иднина. Една таква тема е Нобеловата награда за мир.

Дали сме родени жичани за војна?

Друштвото Атриум нуди мини-наставна програма за инструктори за да им помогне на студентите да разберат што создава конфликт и како конфликтот може да се трансформира.

Како да ја користите вашата кариера за да напредувате во социјалните промени

Дејвид Смит, тренер за мировна кариера, дава совети за тоа како да се применат личните вредности во кариерата што носи значење и ги унапредува социјалните промени, но исто така обезбедува сигурност, стабилен приход и добра иднина.

Најава за започнување на Феминистичкиот институт за мировни студии при Миров МОМО (С. Кореја)

На почетокот на јули, беше основан новиот Феминистички институт за мировни студии во Миров МОМО, организација со седиште во Корен, специјализирана за обука на наставници и обука на обучувачи за критичко и креативно мировно образование.

Што може да нè научи мировното образование за полициските реформи?

Мониша Бајај тврди дека глобалното поле на мировно образование има богат увид да се понуди на системското преструктуирање на полициските сили и на обуката на полицајците. Офицерите „мир“ мора да бидат повисоки стандарди и вистински да го поддржуваат и унапредуваат мирот во заедниците на кои им служат.

Одговарајќи на COVID осветлувањето на оние што се наоѓаат на дното на економската скала

Оваа Коронска врска дополнително ги истражува човечките страдања од најранливите наметнати од неправедните глобални економски структури што КОВИД-19 ги ​​открива и ги влошува и понатаму го испитува императивот и ефективноста на непосредната и локалната акција кога владите не успеваат да дејствуваат. 

Лидерите на младите бараат акција: Анализа на третата резолуција на Советот за безбедност на ООН за млади, мир и безбедност

Новата резолуција на ООН ги повикува земјите-членки да ги препознаваат и промовираат синергиите меѓу агендите за жени, мир и безбедност (ССЗ) и млади, мир и безбедност. Тоа вклучува специфично охрабрување од земјите-членки да развиваат и спроведуваат патокази за млади, мир и безбедност - со посветени и доволни ресурси.

Дојдете до врв