# UNESCO

Māksla pārveidojošai izglītībai: ceļvedis skolotājiem no UNESCO asociēto skolu tīkla

Šajā rokasgrāmatā ir sniegts uz pētniecību balstīts modelis Arts for Transformative Education — novatoriska pieeja un domāšanas rīks skolotājiem, kas izstrādāts no datiem, ko snieguši vairāk nekā 600 UNESCO Asociēto skolu tīkla skolotāju no 39 valstīm.

Māksla pārveidojošai izglītībai: ceļvedis skolotājiem no UNESCO asociēto skolu tīkla Lasīt vairāk »

Cilvēktiesību izglītība: galvenie veiksmes faktori

Pētījumā konstatēts, ka cilvēktiesībām var būt pozitīva ietekme uz izglītojamo zināšanām un izpratni par cilvēktiesībām, kā arī viņu attieksmi un uzvedību. Tas ir būtisks resurss izglītībā ieinteresētajām personām, kuras vēlas veicināt cilvēkresursu izglītību visos sabiedrības līmeņos un ar mūžizglītības objektīvu.

Cilvēktiesību izglītība: galvenie veiksmes faktori Lasīt vairāk »

Jauna humānistiska globālās izglītības vīzijas pārtapšana realitātē (tagad pieejams tīmekļsemināra video)

20. gada 2024. maijā globālās miera izglītības kampaņa un NISSEM kopīgi rīkoja virtuālo vebināru par tēmu “Jaunas humānisma vīzijas par globālo izglītību pārveidošana realitātē”. Tīmekļseminārā tika aplūkotas iespējas īstenot revolucionāro 2023. gada ieteikumu par izglītību mieram, cilvēktiesībām un ilgtspējīgai attīstībai, ko visas UNESCO dalībvalstis pieņēma 2023. gada novembrī.

Jauna humānistiska globālās izglītības vīzijas pārtapšana realitātē (tagad pieejams tīmekļsemināra video) Lasīt vairāk »

Ietverot pārveidojošu izglītību pirmsskolas skolotāju apmācībā: ceļvedis universitātēm un skolotāju apmācības iestādēm arābu reģionā

Šis vadlīniju dokuments ir adresēts visām struktūrām, kas ir atbildīgas par skolotāju apmācību pirmsskolas izglītības iestādē (piem., izglītības departamentiem augstākās izglītības iestādēs un skolotāju apmācības iestādēs) Arābu reģionā, kas vēlas iekļaut transformatīvo izglītību kā daļu no savām programmām.

Ietverot pārveidojošu izglītību pirmsskolas skolotāju apmācībā: ceļvedis universitātēm un skolotāju apmācības iestādēm arābu reģionā Lasīt vairāk »

Miera izglītība 21. gadsimtā: būtiska stratēģija ilgstoša miera veidošanai

Šis UNESCO ziņojums izgaismo izglītības būtisko lomu to iestāžu, normu un standartu uzturēšanā, kas palīdz konstruktīvi pārvaldīt konfliktus un novērst vardarbību, kā arī uzturēt mieru. Lai gan izglītībai miera nodrošināšanai ir sena vēsture kā instrumentam un stratēģijai vardarbīgu konfliktu novēršanai un pārveidošanai, šis pārskats cenšas palielināt tās kā būtiska instrumenta nozīmi ANO ietvaros, kā arī nacionālajās valstīs un nevalstiskos dalībniekus.

Miera izglītība 21. gadsimtā: būtiska stratēģija ilgstoša miera veidošanai Lasīt vairāk »

UNESCO apmāca skolotājus par izglītību mieram un ilgtspējīgai attīstībai (EPSD) Mjanmā

UNESCO Antenas birojs Jangonā, Mjanmā, apmācīja 174 izglītības iestādes, studentus, mācību programmu izstrādātājus un skolu administratorus par izglītību mieram un ilgtspējīgai attīstībai (EPSD). Mācību mērķis ir palielināt izpratni par mācību priekšmetu un veidot skolotāju un izglītības praktiķu kompetences EPSD Mjanmā. 

UNESCO apmāca skolotājus par izglītību mieram un ilgtspējīgai attīstībai (EPSD) Mjanmā Lasīt vairāk »

“Mācīšanās ilgstošam mieram” — Starptautiskā izglītības diena 2024

Lai atzīmētu Starptautisko izglītības dienu, UNESCO 24. gada 2024. janvārī Apvienoto Nāciju Organizācijas galvenajā mītnē Ņujorkā organizēja dialoga dienu par izglītību mieram par tēmu “Mācīšanās ilgstošam mieram”. Panelis ietvēra Globālās miera izglītības kampaņas koordinatora Tonija Dženkinsa piezīmes. Tagad ir pieejams pasākuma video.

“Mācīšanās ilgstošam mieram” — Starptautiskā izglītības diena 2024 Lasīt vairāk »

UNESCO balva IKT izglītībā: uzaicinājums izvirzīt nominācijas projektiem, kas rada sinerģiju starp digitālo mācīšanos un zaļāku izglītību

UNESCO karaļa Hamada Bin Isa Al-Khalifa balvai par IKT izmantošanu izglītībā tagad tiek pieņemti pieteikumi un nominācijas līdz 5. gada 2024. februārim. 2023. gada izdevuma tēma ir “Digitālās mācības zaļākai izglītībai”.

UNESCO balva IKT izglītībā: uzaicinājums izvirzīt nominācijas projektiem, kas rada sinerģiju starp digitālo mācīšanos un zaļāku izglītību Lasīt vairāk »

Starptautiskā izglītības diena — 2024: mācīšanās ilgstošam mieram

Sestā Starptautiskā izglītības diena tiks atzīmēta 24. gada 2024. janvārī ar tēmu “Mācīšanās ilgstošam mieram”. Aktīva apņemšanās nodrošināt mieru šodien ir steidzamāka nekā jebkad agrāk, un izglītība ir šo centienu galvenais elements. Mācībām mieram ir jābūt pārveidojošai un jāpalīdz izglītojamajiem iegūt nepieciešamās zināšanas, vērtības, attieksmi, prasmes un uzvedību, lai viņi kļūtu par miera aģentiem savās kopienās.

Starptautiskā izglītības diena — 2024: mācīšanās ilgstošam mieram Lasīt vairāk »

Ritiniet uz augšu