# Miera veidošana

Pilsoniskā izglītība un miera veidošana: Irākas un Sudānas piemēri

Amerikas Savienoto Valstu Miera institūts izstrādāja vairākas pilsoniskās izglītības programmas Irākai un Sudānai. Šajā ziņojumā ir aprakstītas šīs programmas un apspriesti izaicinājumi, ar kuriem saskaras pilsoniskās izglītības programmas pēckonflikta vidē, un to iespējamie risinājumi.

Iesaistiet kopienas miera veidošanā (Uganda)

Ir būtiski iesaistīt cilvēkus vietējā līmenī, lai sniegtu risinājumus savām problēmām. Tāpēc miera izglītība ir jāpadara par obligātu reģiona skolās. Tas bija viens no secinājumiem atklāšanas goda lekciju ciklā par miera veidošanu Lielo ezeru reģionā, ko rīkoja Viktorijas universitātes Humanitāro un sociālo zinātņu fakultāte.

Ritiniet uz augšu