#Mjanma

Dzirdot visas balsis, iekļaujoša pieeja mieram (Mjanma)

2019. gada jūnijā Kadu jauniešu attīstības biedrība pulcēja jauniešus no visām dzīves jomām visā Sagaingas reģionā, lai pārrunātu mieru. Jaunieši no mazākumtautību kopienām pievienojās valdības, PSO, politisko partiju pārstāvjiem, lai izveidotu iekļaujošu sarunu par miera procesu. 

Ritiniet uz augšu