#films

Terorisms un nevardarbība: animācija

Terorisms rada nopietnas bažas cilvēkiem un kopienām visā pasaulē. Bet vai mums tas ir jāpieņem kā “jaunais normālais”? Nē. Mēs to varam izbeigt. Šī Metta nevardarbības centra īsā animācija ir rīks, lai sāktu sarunas par nevardarbīgiem terorisma risinājumiem.

Filmas un dokumentālās filmas par cilvēktiesībām, sociālo taisnīgumu, pilsoniskajām tiesībām, nevardarbīgu pretošanos, karu un mieru

Principle Pictures founder and GroundTruth Films Director Beth Murphy has aggregated a list of films (narratives and documentaries) focused on human rights, social justice, civil rights, non-violent resistance, war and peace. These films can be sorted by subject/theme, country/event. Also included are links to watch/purchase the films and to educational materials to facilitate classroom and community discussion.

Ritiniet uz augšu