#konfliktu novēršana

Parīzes miera forumā netiek risināts jautājums par miera izglītību (ziņojums/atzinums)

Šī gada Parīzes Miera forums, kas notika no 10. līdz 11. novembrim, nerunāja par miera izglītību, neņemot vērā to, kā sāncensība un konkurence tiek veicināta izglītības un apmācības sistēmās, ja nav kompetenču, ko veicina Miera izglītība.

Parīzes miera forumā netiek risināts jautājums par miera izglītību (ziņojums/atzinums) Lasīt vairāk »

“Mūsu līdzība ir ceļš uz priekšu,” saka jaunieši no Rietumbalkāniem

Pirmo Jaunatnes akadēmiju “Miera stāvoklis”, kas tika uzskatīta par izglītojošu platformu domstarpību pārvarēšanai un turpmāku konfliktu novēršanai, no 18. līdz 31. augustam ES organizēja Bosnijā un Hercegovinā sadarbībā ar Pēckonflikta izpētes centru.

“Mūsu līdzība ir ceļš uz priekšu,” saka jaunieši no Rietumbalkāniem Lasīt vairāk »

Gleznot nākotni: alianse bērnu un pusaudžu vervēšanas novēršanai Kolumbijā

Septembrī Fundacion Escuelas de Paz uzsāka stratēģisku aliansi, lai īstenotu darbības, kas stiprina kopienu “spēju novērst bērnu un jauniešu noziedzīgu tīklu un / vai nelegālu grupu ekspluatāciju, kā arī attīstīt un veicināt bruņotu konfliktu novēršanu un izlīgumu”.

Gleznot nākotni: alianse bērnu un pusaudžu vervēšanas novēršanai Kolumbijā Lasīt vairāk »

Kenijas ziemeļu miera veidotāji; Veiksmīgu pētījumu rezultātā modelis izplatījās citās Āfrikas valstīs

Kenijas Šaloma centrs, kas dibināts pēc 2007. – 08. Gada nacionālās vardarbības pēc vēlēšanām, ir veiksmīgs, pētījumu vadīts formulējums konfliktu novēršanai starp konkurentu grupām, kas ietver miera izglītības vadīšanu pamatskolās un vidusskolās.

Kenijas ziemeļu miera veidotāji; Veiksmīgu pētījumu rezultātā modelis izplatījās citās Āfrikas valstīs Lasīt vairāk »

Bērnu un jauniešu aģentūra miera veidošanā: konfliktu novēršana un miera izglītība

Miera izglītība un starpniecības apmācība skolās būtu jāuzskata par atjautīgu konfliktu novēršanas rīku, nevis tikai pēc konflikta izlīguma pasākumu. Šī gada martā starptautisku nevalstisko organizāciju apvienība publicēja ziņojumu par bērniem un jauniešiem kā veiksmīgiem miera veicinātājiem konfliktu pārņemtajās kopienās. Ziņojums balstījās uz gadījumu izpēti no Kolumbijas, KDR un Nepālas, un tā autori secināja, ka bērnu un jauniešu integrācija miera veidošanas projektos veicina vardarbības un diskriminācijas gadījumu skaita samazināšanu pētītajās kopienās.

Bērnu un jauniešu aģentūra miera veidošanā: konfliktu novēršana un miera izglītība Lasīt vairāk »

Ritiniet uz augšu