ES un ANO kopīgs paziņojums par Starptautisko dienu seksuālās vardarbības izskaušanai konfliktos (19. jūnijs)

Lasiet vairāk par Starptautisko dienu seksuālās vardarbības izskaušanai konfliktos

“Nelokāmas saistības”: no artikulācijas līdz darbībai mieram

Valstis un starpvalstu organizācijas mēdz risināt problēmas, izdodot vērienīgus paziņojumus. Tālāk sniegto kopīgo paziņojumu ir vērts izlasīt miera izglītotājiem, jo ​​tas ir pamats izmeklējumam par sieviešu cilvēktiesību neatņemamo saistību ar taisnīga un stabila miera sasniegšanu. To varētu izmantot arī, lai atvieglotu šī paziņojuma devēju praktiskās iespējas īstenot “nelokāmo apņemšanos”.

Kas būtu nepieciešams, lai valstis reāli atbalstītu upurus un izbeigtu nesodāmību? Kāda ir iespējamība, ka konkrētie soļi, kas tiek atbalstīti šajā paziņojumā, būs organizētas un pilnībā finansētas politikas darbības pamatā? Kas varētu būt nepieciešams no pilsoniskās sabiedrības, lai valstis rosinātu veidot un īstenot šādu politiku? Kādas mācības varētu būt nepieciešamas, lai pilsoniskā sabiedrība gūtu panākumus? Vissvarīgākais ir tas, kā šādu politiku varētu iekļaut apzinātā pārejā uz taisnīgu un ilgtspējīgu mieru, ko valstis arī ir paudušas skaidri.

Gadu desmitiem sievietes miera aizstāves ir skaļi žēlojušas seksuālo vardarbību, kas ir neatņemama bruņota konflikta sastāvdaļa. Kā Kora Veisa bieži ir atzīmējusi: "Jūs nevarat apturēt izvarošanu, kamēr turpinās karš." Seksuālā vardarbība ir tīša kara stratēģija. Šeit minētās naidošanās kultūras saknes ir plaši atzītas. Taču maz uzmanības ir pievērsts globālajai drošības sistēmai, kas ievieš kultūru, kas ir patriarhāta produkts, kas caurstrāvo lielāko daļu cilvēku sabiedrību un institūciju.

NVO sesijā par šo tēmu, kas notika gadu desmitiem pagātnē, es piedāvāju dažus no šiem novērojumiem, kurus esmu spiests atkārtot, izskatot šo apgalvojumu, pieprasot, lai miera izglītotāji un viņu vadītie izglītojamie apsvērtu un novērtētu šādus apgalvojumus:

  • Lai galīgi izbeigtu seksuālo vardarbību bruņotā konfliktā, mums ir jāizbeidz bruņots konflikts;
  • Lai izbeigtu bruņotu konfliktu, mums ir jāatceļ kara institūcija;
  • Lai izbeigtu karu, mums ir jāpanāk vispārēja vispārēja un pilnīga atbruņošanās saskaņā ar starptautiskajām tiesībām;
  • Lai uzturētu atbruņotu starptautiskās drošības sistēmu, mums ir jāpielāgo šobrīd funkcionējošās starptautiskās tiesības un institūcijas, kā arī jāizstrādā jaunas, kas varētu būt nepieciešamas;
  • Lai pielāgotu un izstrādātu nepieciešamās institūcijas, būs jārīkojas no izglītotas globālas pilsoniskās sabiedrības, kas ir apņēmusies pārveidot kara sistēmu;
  • Lai izglītotu par kara sistēmas pārveidošanu, no miera audzinātājiem ir nepieciešama “nelokāma apņemšanās”.

Atbilstoši pagājušajā svētdienā publicētās 12. jūnija filmas nosaukumam: “Tas ir mūsu rokās!” (BAR, 6.)

ES Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos Hosepa Borela un ANO īpašās pārstāves seksuālās vardarbības jautājumos Pramilas Patena kopīgais paziņojums par godu Starptautiskajai dienai seksuālās vardarbības izskaušanai konfliktos

Paziņojums presei: tūlītējai izlaišanai
Brisele/Ņujorka, 17. gada 2022. jūnijs

Starptautiskajā dienā seksuālās vardarbības izskaušanai konfliktu laikā Apvienoto Nāciju Organizācija un Eiropas Savienība pievienojas savām balsīm, aicinot starptautisko sabiedrību paātrināt centienus izskaust ar konfliktiem saistītu seksuālo vardarbību un glābt nākamās paaudzes no šī posta.

Mūsu vēstījums ir skaidrs: ir pienācis laiks pāriet no reaktīvām pieejām un pievērsties seksuālās vardarbības pamatcēloņiem un neredzamajiem virzītājspēkiem, piemēram, diskriminācijai dzimuma dēļ, nevienlīdzībai un atstumtībai, kā arī kaitīgām sociālajām normām, kas saistītas ar godu, kaunu un vainojot upurus.

Mēs esam dziļi šokēti par Ukrainas kara ietekmi uz civiliedzīvotāju dzīvēm, un esam ļoti noraizējušies par mokošajām personīgajām liecībām un pieaugošajām apsūdzībām par seksuālu vardarbību. Mēs stingri nosodām šādus noziegumus un aicinām nekavējoties izbeigt vardarbību. Bruņoti konflikti un masveida pārvietošanās palielina visu veidu seksuālas vardarbības, kā arī cilvēku tirdzniecības seksuālas izmantošanas riskus, kas nesamērīgi ietekmē sievietes un meitenes, kā arī medī tos, kas meklē patvērumu no kara.

Pēdējā gada laikā mēs esam redzējuši arī pastiprinātu militarizāciju, tostarp apvērsumu un militāru pārņemšanu epidēmiju no Afganistānas, uz Gvineju, Mali, Mjanmu un citur, kas ir pagriezuši laiku atpakaļ sieviešu tiesību jomā. Pat pieaugot jaunām krīzēm, kari nav beigušies citur, tostarp Centrālāfrikas Republikā, Kongo Demokrātiskajā Republikā, Somālijā, Dienvidsudānā, Sīrijā vai Jemenā. Tos raksturo satraucošs ar konfliktiem saistītas seksuālās vardarbības līmenis, ko izmanto kā kara un terora taktiku, politisko represiju līdzekli un iebiedēšanas un atriebības veidu pret frontes dalībniekiem un aktīvistiem. Ir ļoti svarīgi veicināt aizsargājošu vidi, kas pirmām kārtām attur un novērš seksuālu vardarbību un nodrošina drošu ziņošanu un adekvātu reaģēšanu. Profilakse ir labākais aizsardzības veids, tostarp paša konflikta novēršana.

Ir obligāti jāveicina riskam pakļauto indivīdu un kopienu noturība, lai palīdzētu tām izturēt ekonomikas un drošības satricinājumus un stratēģiski sadarboties ar valsts un nevalstiskajiem dalībniekiem, lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajām normām un standartiem. Tam jāietver piesardzības un preventīvu pasākumu pieņemšana saskaņā ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām, lai pasargātu no uzbrukumiem civiliedzīvotājus, viņu īpašumus un būtisku civilo infrastruktūru, tostarp veselības aprūpes iestādes.

Steidzami ir vajadzīga mērķtiecīga rīcība, lai veicinātu profilaksi, izmantojot politiskus un diplomātiskus pasākumus, lai risinātu seksuālās vardarbības problēmas pamiera un miera līgumos; seksuālas vardarbības agrīnās brīdināšanas indikatoru izmantošana, lai informētu par uzraudzību, draudu analīzi un agrīnu reaģēšanu; kājnieku ieroču un vieglo ieroču plūsmas ierobežošana; uz dzimumu atbildīgu tieslietu un drošības sektora reformu, tostarp pārbaudi, apmācību, rīcības kodeksus, nulles tolerances politiku, dzimumu līdzsvaru un efektīvu uzraudzību un atbildību; kā arī izdzīvojušo un skarto kopienu balsu pastiprināšana, tostarp atbalstot sieviešu cilvēktiesību aizstāvjus un pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

Šajā dienā mēs esam vienoti savā nelokāmā apņēmībā atbalstīt izdzīvojušos un izbeigt vainīgo nesodāmību. Mums ir jānodrošina, lai tās netiktu aizmirstas krustojošu krīžu, tostarp globālās pandēmijas atveseļošanās, un ierobežotu resursu apstākļos. Mums ir jānodrošina, lai starptautiskās tiesības nebūtu tukšs solījums. Apsūdzība var palīdzēt pārvērst gadsimtiem ilgo nesodāmības kultūru par šiem noziegumiem par atturēšanas kultūru. Sabiedrībai ir jāuztver izdzīvojušie kā tiesību turētāji, kas jārespektē un jāīsteno kara un miera laikā.

Lai uzzinātu vairāk par plašsaziņas līdzekļiem, lūdzu, sazinieties ar:
Džeraldīna Boezio
ANO Īpašā pārstāvja seksuālās vardarbības jautājumos birojs, Ņujorka
geraldine.boezio@un.org

aizvērt

Pievienojieties kampaņai un palīdziet mums #SpreadPeaceEd!

Esi pirmais, kas komentē

Pievienojies diskusijai ...