Pētījumi

Ko izglītība var konkrēti (un reāli) darīt, lai mazinātu mūsdienu draudus un veicinātu ilgstošu mieru?

Šī Baltā grāmata, ko prezentēja Globālā kampaņa par miera izglītību, sniedz pārskatu par miera izglītības lomu un potenciālu, lai risinātu mūsdienu un topošos globālos draudus un izaicinājumus mieram. To darot, tas sniedz pārskatu par mūsdienu draudiem; iezīmē efektīvas pārveidojošas pieejas izglītībai pamatus; pārskata pierādījumus par šo pieeju efektivitāti; un pēta, kā šīs atziņas un pierādījumi varētu veidot miera izglītības jomas nākotni.

Klimata, miera un drošības lokalizācija: praktisks, soli pa solim ceļvedis vietējiem miera uzturētājiem

Klimata drošības riska novērtējumu lokalizēšana piedāvā veidu, kā novērst ar klimatu saistītus drošības riskus un, iespējams, novērst šo risku rašanos vai saasināšanos. Šī jaunā praktiskā soli pa solim sniegtā rokasgrāmata, ko izstrādājusi GPPAC, ir resurss, kā dokumentēt, novērtēt un risināt klimata drošības problēmas vietējā līmenī.

Ritiniet uz augšu