mēnesis: decembris 2019

Izglītība pārveidošanai

“Kā kāds kādreiz iemācās patiešām jaunu lietu? Tā kā utopijas pēc definīcijas ir “jaunas”, “vēl ne”, “citas”, cilvēki tajās varēs darboties tādā veidā, kas mūs neatgrūž vecajā kārtībā tikai tad, ja mēs pievēršam pietiekamu uzmanību mācībām. Vēlēšanās domāt par vēlamo apziņas transformāciju kā neizbēgamu vēsturisku procesu novērš mūs no grūtību disciplīnu pētīšanas, kas ļaus pārveidoties. ” - Elise Boulding

Miera sēklu sēšana Ukrainā

No 21. līdz 23. novembrim notika seminārs par kursu “Labas kaimiņattiecību kultūra”, kas notiek Ukrainas izglītības iestādēs. Šo pasākumu kopīgi organizēja Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrija un NVO Informācijas un pētniecības integrācijas un attīstības centrs.

Ritiniet uz augšu