Taika per blogio susijungusių trynukų nugalėjimą

Siekiant užtikrinti „vertybių revoliuciją“, kurios ragino dr. Kingas, teisingumas ir lygybė turi būti įtvirtinti naujose antirasistinėse sistemose. Tam reikia panaudoti savo vaizduotę, investuoti į taikos ugdymą ir permąstyti pasaulines ekonomikos ir saugumo sistemas. Tik tada nugalėsime piktuosius trynukus, „pereisime iš į daiktus orientuotos visuomenės į į asmenybę orientuotą visuomenę“ ir skatinsime teigiamą, tvarią taiką.