Pasikartojančios

Tarptautinė neprievartos diena

Pasaulinis

Tarptautinė smurto diena minima spalio 2 d., Tai yra Indijos nepriklausomybės judėjimo lyderio, nesmurto filosofijos ir strategijos pradininko Mahatmos Gandhi gimtadienis.