Nuomonė

Amerikos gėdos išaiškinimas: taikos ugdymas tarp mokyklų karų

Naujausi teisės aktai sukėlė konfliktus švietimo įstaigose, slopindami diskusijas apie įvairovę ir skatindami kultūrinį bei struktūrinį smurtą. Sprendžiant šias problemas per taikos ugdymą, mokyklos gali tapti nušvitimo, supratimo ir taikos erdvėmis, pabrėžiant pagarbą ir bendradarbiavimą tarp kultūrų.

Kaip sukurti taikias klases (Indija)

Vykdydami taikos ugdymą ir kurdami taikias klases, galime ugdyti asmenis, pasirengusius taikiai spręsti konfliktus ir skatinti taiką, toleranciją ir supratimą įvairiame ir tarpusavyje susijusiame pasaulyje. 

Bendrojo gėrio prikėlimas: nauja (ir labai sena) lyderystės samprata

Dale'as Snauwaertas teigia, kad politinio veiksmingumo pagrindas yra teisingumo jausmas, todėl pagrindinis taikos ugdymo tikslas turėtų būti teisingumo jausmo ugdymas tiek būsimuose lyderiuose, tiek piliečiuose. Roberto Reicho apmąstymai apie „bendrąjį gėrį“ kaip bendrą politinę etiką ir teisingumo sampratą suteikia reikšmingo pasitikėjimo šiuo pagrindiniu taikos ugdymo tikslu.  

Pereikite į viršų