Veiksmo įspėjimai

Moterų teisės NETURI būti derybų tarp Talibano ir tarptautinės bendruomenės lustas

Tęsiant seriją apie Talibano draudimus moterims mokytis ir dirbti, mūsų supratimui ir tolesniems veiksmams labai svarbu tiesiogiai išgirsti Afganistano moteris, kurios geriausiai žino šių draudimų daromą žalą; ne tik nukentėjusioms moterims ir jų šeimoms, bet ir visai Afganistano tautai. Šis Afganistano moterų organizacijų koalicijos pareiškimas visiškai apibūdina šią žalą.

Prisijungimo laiškas JT ir OIC dėl moterų žmogaus teisių Afganistane

Apsvarstykite galimybę pasirašyti šį laišką, atsakydami į niokojantį pastarųjų draudimų moterų aukštajam mokslui ir moterų darbui Afganistane poveikį. Religijos taikai ir Niujorko tarpreliginis centras priima šį laišką su kitomis tikėjimo ir humanitarinės pagalbos NVO prieš aukšto lygio susitikimus tarp JT pareigūnų ir Talibano arba "De Facto valdžios".

Ne mūsų vardu: pareiškimas dėl Talibano ir moterų švietimo

Musulmonų viešųjų reikalų taryba šiame pareiškime, ragindama panaikinti Talibano draudimą mokyti mergaičių ir moterų, pakartoja teiginius, kuriuos šiuo metu skelbia tiek daug musulmonų organizacijų. Politika yra antiislamiška ir prieštarauja pagrindiniam tikėjimo principui apie teisę ir būtinybę visiems mokytis, todėl ji turi būti nedelsiant atšaukta.

NEBŪK ŽIŪROVĖ: elkitės solidariai su Afganistano moterimis

Šiame pareiškime keliami konkretūs reikalavimai, įskaitant (be kita ko), pripažinti žmogaus teisę į mokslą, nedelsiant panaikinus draudimą moterims ir merginoms lankyti universitetus ir vidurines mokyklas, ir prašyti tarptautinės bendruomenės visuose forumuose pareikšti savo nuomonę „ de facto valdžios institucijos“ į būtinybę įgyvendinti šią teisę.

Peticija: aš stoviu su Afganistano moterimis: #AllorNone

Neseniai kilęs Talibano represijų prieš moteris pakilimas negali likti be atsako. Pasaulio bendruomenė, ypač Jungtinės Valstijos, turi imtis veiksmų, kad išspręstų šią sunkią neteisybę, ir tai daryti pagal afganų moterų raginimus. Visi turėtume raginti savo vyriausybes įvykdyti šiuos pasaulio bendruomenės įsipareigojimus užtikrinti tarptautinius žmogaus teisių ir lyčių teisingumo standartus Afganistane. 

Antrasis atviras laiškas valstybės sekretoriui, kuriame prašoma sąžiningo vizų išdavimo proceso Afganistano mokslininkams ir studentams, kuriems gresia pavojus

Tai antrasis atviras Amerikos akademikų laiškas valstybės sekretoriui, raginantis nedelsiant imtis veiksmų siekiant įveikti dabartines kliūtis vizų išdavimo procese, dėl kurių tiek daug Afganistano mokslininkų, kuriems gresia pavojus, iš JAV universitetų, į kuriuos jie buvo pakviesti. Dėkojame visiems, kurie imasi veiksmų ragindami imtis skubių problemų sprendimo būdų.

Atviras laiškas Anthony'ui Blinkenui, kuriame raginama sudaryti sąžiningą ir veiksmingą vizų išdavimo procesą rizikingiems Afganistano akademikams

Šiame Amerikos akademikų kreipimesi į valstybės sekretorių raginama imtis veiksmų, kad būtų pašalintos kliūtys, trukdančios veiksmingai ir nešališkai išduoti vizų išdavimo procesą rizikingiems Afganistano akademikams. Kviečiame visus platinti laišką per atitinkamus tinklus ir raginame amerikiečius išsiųsti jį savo senatoriams ir atstovams.

Pereikite į viršų