CV

Taikos muziejai: ištekliai

Taikos muziejai yra ne pelno siekiančios švietimo įstaigos, kurios skatina taikos kultūrą rinkdamos, rodydamos ir interpretuodamos su taika susijusią medžiagą. Tarptautinis taikos muziejų tinklas kuruoja kelis su taikos muziejais susijusius išteklius, įskaitant pasaulinį katalogą, konferencijų pranešimus ir recenzuojamus straipsnius. [Skaityti toliau…]