ຄຳ ເວົ້າແລະຄວາມ ຈຳ ກ່ຽວກັບການສຶກສາສັນຕິພາບ: ປື້ມບັນນານຸກົມສຶກສາສັນຕິພາບ

ຜູ້ຂຽນ (s): ປະເທດ Paco Cascón

Upload file

"ອ້າງອີງ"

"ການສຶກສາຄວາມຂັດແຍ່ງ ໝາຍ ເຖິງການຮຽນວິເຄາະແລະແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທັງໃນລະດັບຈຸນລະພາກ (ຂໍ້ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງບຸກຄົນໃນສະພາບແວດລ້ອມສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ: ຫ້ອງຮຽນ, ບ້ານ, ບ້ານ, ແລະອື່ນໆ) ແລະໃນລະດັບມະຫາພາກ (ຄວາມຂັດແຍ່ງທາງສັງຄົມແລະສາກົນ, ແລະອື່ນໆ)."

"Educar para el conflicto supone aprender a analizarlos y resolverlos, tanto a nivel micro (los conflictos interpersonales en nuestros ámbitosmás cercanos: clase, casa, barrio, ... ), como a nivel macro (ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານສັງຄົມ, ນັກຮຽນພາຍໃນ, ... ). "

ໝາຍ ເຫດ:

ຜູ້ຂຽນໄດ້ເຜີຍແຜ່ເອກະສານສະບັບນີ້, ຖືກແກ້ໄຂໂດຍອົງການ UNESCO, Escola de Cultura de Pau, ເປັນພາສາອັງກິດ, ສະເປນ, ຝຣັ່ງ, ແລະ Euskera:
http://pacoc.blog.pangea.org/documentos/

ເລື່ອນໄປທາງເທີງ