ຄຳ ເວົ້າແລະຄວາມ ຈຳ ກ່ຽວກັບການສຶກສາສັນຕິພາບ: ປື້ມບັນນານຸກົມສຶກສາສັນຕິພາບ

ຜູ້ຂຽນ (s): Paulo Freire

Upload file

"ອ້າງອີງ"

“ ສະຖານະການໃດ ໜຶ່ງ ທີ່ບາງຄົນກີດຂວາງບໍ່ໃຫ້ຜູ້ອື່ນເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການສອບສວນແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນຄວາມຮຸນແຮງ. ວິທີການທີ່ ນຳ ໃຊ້ແມ່ນບໍ່ ສຳ ຄັນ; ເພື່ອແຍກມະນຸດອອກຈາກການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນເອງຄືການປ່ຽນເຂົາເຈົ້າເປັນວັດຖຸ.”

ເລື່ອນໄປທາງເທີງ